Kom i gang: Bidrag

Her vil vi veilede deg som leter etter opplysninger om barnebidrag. 

1 - Hva vil du finne ut?

Jeg vil finne en bidragssak der jeg selv er part

Kontakt NAV for innsyn i bidragssaker opprettet etter  01.07.1992. For innsyn i eldre saker kan du kontakte Arkivverket.

Jeg leter etter en eldre bidragssak i forbindelse med slektsgransking

Saker eldre enn 100 år er fritt tilgjengelige for utlån på lesesal. Tips til hvordan du går frem for å finne eldre bidragssaker kan du finne her. Se punkt 2- 4 nedenfor.

Jeg har hørt at jeg har et halvsøsken. Ønsker opplysninger om dette.

Bidragssaker er underlagt taushetsplikt. Innsyn gis vanligvis kun til sakens parter. Vi anbefaler at du leser mer i veiledningene for farskap og adopsjon

2 - Hva vet du fra før?

- Både mor og fars bosted 
- Viktige årstall 
- Fødested og dato for barnet 
- Navn og navneendringer 

Hvis du ikke har disse opplysningene kan du begynne med å søke på Digitalarkivet, bla i kirkebøker og søke på google dersom du ikke har noen holdepunkter. Let på nytt på Digitalarkivet med de nye opplysningene du finner. 

3 - Hva finnes av informasjon?

Oppgaven med fastsettelse og innkreving av bidrag har fra 1. juli 2006 tilhørt NAV. Er du på jakt etter en sak av så ny dato kontakter du NAV

Fra 1992 til 2006 hørte oppgaven med fastsettelse og innkreving av bidrag til trygdekontorene. NAV overtok i all hovedsak arkivmaterialet etter trygdekontorene, mens noen få kontor har avlevert materiale av nyere dato til Arkivverket. Her kan vi finne bidragsmapper sortert på bidragsmottakers fødselsdato.

Fylkesmannsarkivene:
Her kan det finnes mapper på enkeltsaker med opplysninger om fastsettelse og administrasjon av underholdsbidrag, og dermed også navn på oppgitt far. Hvordan informasjonen er arkivert varierer fra fylke til fylke. 

Vi finner blant annet: 

 • Kartotektregistre over bidrags- og farskapssaker
 • Bidragsjournaler
 • Saksmapper som kan inneholde svangerskapsmelding, farskapsforelegg eller dom i farskapssak eller skilsmissepapirer
 • De eldste sakene må letes fram via journalene i det ordinære sakarkivet

Lensmann og bidragsfogd (underfogd): 
På landsbygda var det fra 1916 lensmannen som fungerte som bidragsfogd med ansvar for innkreving av underholdsbidrag. Lensmannsarkivene har informasjon om hvor mye bidrag som ble betalt og om omstendighetene rundt selve innkrevingen, men det varierer hva som er bevart. 

Vi finner blant annet: 

 • Bidragsprotokoller med navn på bidragspliktig og bidragsmottaker, rettsgrunnlag for bidraget, bidragssatser og oversikt over inn- og utbetalinger
 • Saksmapper med farskapsforelegg og korrespondanse vedrørende innkreving og utbetaling. Du finner dem i hovedsak i kommunen der barnets far var bosatt.

I byene var innkreving av bidrag et kommunalt anliggende. Arkivmateriale etter underfogden er er oppbevart i kommunale arkiver.  

Bestemmelsen om at en far skulle betale underholdsbidrag til barn født utenfor eketskap  kom i 1763. I perioden 1763-1820 ble bidraget fastsatt av fogd eller magistrat, mens amtmannen overtok oppgaven i 1821.

4 - Hvordan finne frem?

Når du har funnet ut hvilket arkiv du kan finne opplysningene i (se punkt 3) må du undersøke i Arkivportalen om det aktuelle arkivet er avlevert, og hvor det eventuelt er oppbevart. Se her for introduksjon til søk i Arkivportalen. Fra Arkivportalens forside søker du gjerne på «fylkesmannen» eller «lensmannen» + «fylke» eller «sted», og studerer de ulike seriene for å se hva som kan finnes av aktuelt materiale.

Huskeliste:

 • Bidragssaker fastsatt av fylkesmannen finnes i fylket der barnemoren var bosatt.
 • Bidrag var innkrevd av lensmannen på landet og bidragsfogden i byene.
 • Materiale før 1916 kan finnes i arkivene etter amtmann.
 • Materiale før 1821 kan finnes i arkivene etter fogd eller magistrat.
 • Bidragssaker og farskapssaker har ofte sammenfallende opplysninger. Se vår veileder om farskapssaker.
 • Saker eldre enn 100 år er fritt tilgjengelige for utlån på lesesal.

5 - Fant du det du lette etter?

Husk at Arkivverket sjelden får avlevert arkivmateriale yngre enn 25-30 år. Er du på jakt etter nyere saker vil de mest sannsynlig fremdeles være oppbevart hos arkivskaper.