Kom i gang: Farskap

Når et barn ble født utenfor ekteskap måtte farskap fastsettes. Slik går du frem om du ønsker å finne opplysninger om farskap. 

1 - Hva vil du finne ut?

Jeg ønsker å finne en farskapssak der jeg er part

Er saken yngre enn ca. 25-30 år må du kontakte statsforvalteren, eller den aktuelle tingretten dersom saken ble avgjort ved dom. Er saken din eldre enn ca. 25-30 år kan du sende inn en søknad om innsyn til Arkivverket

Jeg leter etter opplysninger om farskap

Vi hjelper deg med å lete! Følg instruksene i punkt 2 til 4. Saker som er eldre enn 100 år er fritt tilgjengelig både på lesesal og på nett.

2 - Hva vet du fra før?

- Både mor og fars bosted
- Viktige årstall
- Fødested 
- Navn og navneendringer 

3 - Hva finnes av dokumentasjon?

Du finner opplysninger om foreldre i kirkebøker og fødselsregistre. Disse er tilgjengelige på Digitalarkivet til og med 1929. Lær mer om kirkebøker her.

Om far godtok farskapet, ble det opprettet bidragssak. Hvis far ikke aksepterte farskapet ble det holdt farskapssak hos sorenskriveren (tingretten). Rettssaken ble ført i området hvor barnets mor bodde på det aktuelle tidspunktet.

Oversikt over hvilket sorenskriveri den enkelte kommune har tilhørt finner du her.

Hvis far tok på seg farskap uten rettssak, ble dette registrert hos fylkesmannen i forbindelse med fastsettelse av bidrag. Her finner du tips til hvordan du kan finne opplysninger om bidrag og farskap i fylkesmannsarkivene.

4 - Hvordan finne frem?

Slik finner du skannede kirkebøker på Digitalarkivet: last ned PDF

I tilfeller der barn er født utenfor ekteskap har barnets mor normalt gitt opplysninger om hvem som er barnets far.  Dersom farskapet er blitt endret ved dom i etterkant av fødselen, skal dette være rettet i kirkeboka. Dette er imidlertid ikke alltid gjort, og opplysningene kan i noen tilfeller være feilaktige. Det gjelder særlig for opplysninger i klokkerbøker. Kontroller derfor både kirkebok og klokkerbok.

Prøv gjerne et fritekstsøk i Nasjonalbibliotekets samlinger. Her finner du søkbare aviser, bygdebøker og andre publikasjoner som kan være til god hjelp.

I noen tilfeller kan det hende at du selv må foreta arkivundersøkelsene på en av lesesalene våre.

Når du har funnet ut når og hvor barnet ble født må du undersøke domstolsarkivene, altså arkiver fra sorenskriveri, byfogder eller tingretter. Opplysingene om farskap kan finnes i domsprotokoller, tingbøker og ekstrarettsprotokoller. Noen større sorenskriverier eller byfogder har egne domsprotokoller for farskapssaker. 

Alle disse protokollene er ført kronologisk. Sjekk i Arkivportalen om det finnes registre eller saklister. Hvis ikke må du gjøre oppslag cirka ved barnets fødsel og bla fremover. 

Når du har funnet dommen kan du undersøke arkivkatalogen for å se om det også finnes saksdokumenter fra saken (kalt sivile og offentlige saker eller saksdokumenter). Hvor disse finnes vil være avhengig av hvilken av protokollene du har funnet saken i. Saksdokumentene kan enten være sortert kronologisk etter domsdato, eller etter saksnummer. Dette varierer fra domstol til domstol.

Slik søker du for å finne ut om vi har arkivet du trenger: last ned PDF

Se her for praktisk informasjon om våre lesesaler.

Les mer om sivile saker i domstolene her.

5 - Fant du det du lette etter?

Er saken du leter etter "for ny"? Digitalisert arkivmateriale som kan inneholde taushetsbelagte opplysninger er sperret på Digitalarkivet. Les mer om sperret innhold her. Fordypningsartikler om farskapssaker finner du på lenkene nedenfor.