Kom i gang: Skatteopplysninger

Slik går du frem for å finne opplysninger om tidligere inntekt og innbetalt skatt.

1 - Hva vil du finne ut?

Jeg trenger dokumentasjon på egen inntekt og skatt

Du finner oversikt på Ditt NAV. Hvis opplysningene til NAV er mangelfulle kan du kontakte Skatteetaten. Hvis Skatteetaten og NAV ikke har registrert alle dine opplysninger, kan Arkivverket muligens hjelpe deg. Arkivverket har ligningsopplysninger fra 1965 til og med 2007. Du kan sende inn en henvendelse via skjema hvis du trenger dokumentasjon. 

Jeg søker opplysninger om andres inntekt og skatt

Opplysninger om skatt og inntekt kan være underlagt taushetsplikt. Les mer om taushetsbelagte opplysninger i arkivene her. Søker du innsyn på vegne av andre bruker du dette skjemaet

Jeg trenger dokumentasjon på arbeidsforhold

Skattelistene inneholder dessverre ikke opplysninger om hvilke virksomheter man har vært ansatt i. 

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret inneholder opplysninger om arbeidsforhold tilbake til 1978. Har du vært ansatt i statlig eller kommunal sektor, kan Statens pensjonskasse eller KLP hjelpe deg.  Eldre personalmapper fra statlig sektor kan være avlevert Arkivverket, men du bør kontakte den aktuelle arbeidsgiver før du henvender deg til Arkivverket.

2 - Hva trenger vi for å kunne hjelpe deg?

Skattelistene er ikke digitalisert og kan heller ikke lånes ut på våre lesesaler, men alle har rett til innsyn i opplysninger som gjelder en selv. Har du behov for oppslag i skattelistene kan du sende oss en henvendelse via kontaktskjema for skatteopplysninger. Vi trenger følgende opplysninger for å finne deg i listene:

  • Navn og eventuelle navneendringer
  • Fødsels- og personnummer
  • Navn og fødselsdato på ektefelle hvis du var gift den aktuelle perioden
  • Skattekommune
  • Inntektsår

3 - Hva finnes av informasjon?

Skattelistene finner vi i arkivene etter de lokale ligningskontorene. Listene gir blant annet opplysninger om skatteklasse, formue, pensjonsgivende inntekt, nettoinntekt, innbetalt skatt og pensjonspoeng. Statsarkivene har skattelister på papir fra 1965 til cirka 1989. Arkivverket har også mottatt uttrekk fra det digitale ligningsregisteret til Skatteetaten. Dette registeret inneholder skatteopplysninger for alle personlige forskuddspliktige skatteytere i landet fra 1990 til 2007. Opplysninger fra 2008 og framover må innhentes hos Skatteetaten. På grunn av klagefrist på skatt avleveres ligningstallene fra Skatteetaten tidligst etter 10 år.

For enkelte distrikt er det også avlevert arv- og gavemeldinger.

Ligningsprotokoller fra før 1965 finnes i kommunale arkiver. Kontakt den aktuelle kommunen, eventuelt en kommunal arkivinstitusjon i det aktuelle distriktet.  

Ligningstall kan forekomme i de trykte adressebøkene. Enkelte adressebøker finnes på Digitalarkivet. Sjekk også Nasjonalbibliotekets nettsider  eller ditt lokale bibliotek. Enkelte av Arkivverkets lesesaler har også adressebøker til bruk for gjester.