ENG

Skatteopplysninger

Dokumentasjon på inntekt og opptjente pensjonspoeng får du ved å henvende deg til Skatteetaten eller NAV. Trenger du opplysninger som går en del tilbake i tid kan arkivene etter ligningskontorene og Skatteetaten være til hjelp.

Hva finnes av dokumentasjon?

Skattelistene finner vi i arkivene etter de lokale ligningskontorene. Listene gir blant annet opplysninger om skatteklasse, formue, pensjonsgivende inntekt, nettoinntekt, innbetalt skatt og pensjonspoeng. Statsarkivene har skattelister på papir fra 1965 til ca. 1995. Arkivverket mottar også uttrekk fra Ligningsregisteret til Skatteetaten. Dette registeret inneholder skatteopplysninger for alle personlige forskuddspliktige skatteytere i landet fra 1990 og fremover. På grunn av klagefrist på skatt avleveres ligningstallene fra Skatteetaten tidligst etter 10 år. Per i dag har Arkivverket ligningstall til og med 2007.

For enkelte områder er det også avlevert serier med arv- og gavemeldinger.

Hva vi ikke har

Selvangivelsene er normalt ikke avlevert Arkivverket da disse ble makulert etter 10 år. Kontakt Skatteetaten om du har spørsmål om nyere selvangivelser.

Hva som er avlevert av skattelister vil variere noe mellom statsarkivene i ulike deler av landet. Kontakt derfor først Skatteetaten om du trenger opplysninger fra skattelistene.

Arkivene etter ligningskontorene for perioden 1884-1964 er avlevert kommunale arkivinstitusjoner.

Hvordan gå fram for å få opplysninger?

Skattelistene er ikke digitalisert og kan heller ikke lånes ut på våre lesesaler, men alle har rett til innsyn i opplysninger som gjelder en selv. Har du behov for oppslag i skattelistene kan du sende oss en henvendelse via kontaktskjema for skatteopplysninger.