ENG
BERRE_stein

Foto: Berre

Tidligere år

Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner (tidligere: Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester) ble for første gang sendt ut i 2010.

 
 
Oversikter/enkeltrapporter:
 
 
Kvalsund kommune (Ikke svart)
 
 
 
Halsa kommune (Ikke svart)
Midsund kommune (Ikke svart)
 
Moskenes kommune (Ikke svart)
Røst kommune (Ikke svart)
Sømna kommune (Ikke svart)
Sørfold kommune (Ikke svart)
 
Høylandet kommune (Ikke svart)
Innherred Samkommune (Levanger og Verdal)
 
 
 
Naustdal kommune (Ikke svart)
 
 
 
Berg kommune (Ikke svart)
 
Hof kommune (Ikke svart)
 
 
 
 
Arkivverkets oppsummering av funn fra kommuneundersøkelsen 2013 (ble ikke laget)
Spørreskjema storby 2013                                                                                                

Landsoversikter

 
Arkivverkets oppsummering av funn fra kommuneundersøkelsen 2012 (ble ikke laget)