ENG
BERRE

Resultater fra undersøkelsen 2023

På denne siden finner du resultater fra Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner som ble sendt ut til alle landets kommuner, fylkeskommuner og virksomheter/bydeler i Oslo våren 2023.

Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner ("Kommuneundersøkelsen") har blitt sendt ut til alle landets kommuner og fylkeskommuner siden 2010.

Årets undersøkelse er noe forenklet, består av færre spørsmål og flere av spørsmålene er omgjort til ja/nei spørsmål.  

Formålet med undersøkelsen er å få et overordnet bilde av arkivholdet i kommunene, og å måle endringer på sentrale områder over tid. Undersøkelsen er tett knyttet til Arkivverkets tilsyns- og veiledningsvirksomhet, og til Arkivverkets rolle som utviklingsaktør for sektoren.

Undersøkelsen brukes blant annet til utvelgelse av tilsynsobjekter, til måling av effekten tilsyn har på de kommunale arkivene, og til å få oversikt over hva Arkivverket burde fokusere på ved fremtidige tilsyn og i det videre arbeidet med veiledning og andre oppgaver rettet mot forvaltningen.

Sentrale funn i 2023

350 av 365 kommuner og fylkeskommuner (96 %) har gjennomført årets undersøkelse. Bydelene og virksomhetene i Oslo får tilsendt en egen undersøkelse tilpasset det desentraliserte arkivansvaret, og her har 46 av 49 enheter (96 %) gjennomført undersøkelsen.

Se rapporter som viser resultater på en enkel måte (gjennomsnitt og frekvenser):

 

 

I åpne/lukke-fanen under finner du kopi av spørreskjema og hjelpetekster samt en rådatafil som sammenstiller alle de ulike kommunenes svar i et enkelt dokument.