ENG
forv_Ulike_lagringsmåter. FotoDepositphotos

Verktøy

Produktkategorien består av verktøyene Arkade og Arkadukt. Arkade og Arkadukt er tildels gjensidig avhengige løsninger og behandles i Forvaltningsforum samlet som et produkt. Arkade tester arkivuttrekk, mens Arkadukt er et verktøy for å lage eller redigere datasettbeskrivelser.

Arkade og Arkadukt

Produktsjef: Jorunn B. Olafsdottir
e-post: jorola[at]arkivverket.no

Arkade

Arkade tester arkivuttrekk, produserer testrapporter og «pakker inn» data basert på gjeldende arkivstandarder for metadata. Testing av data baserer seg primært på Arkivverkets standard ADDML for beskrivelse av datastrukturer. Arkade tester Noark3, Noark5 og arkivuttrekk fra fagsystem. Arkade er en frittstående applikasjon som fritt kan lastes ned og enkelt installeres av alle.

Arkadukt

Arkadukt er et verktøy for å lage eller redigere datasettbeskrivelser (teknisk metadata-beskrivelse) av uttrekk. Beskrivelsen vil følge Arkivverkets standard (ADDML). Programmet leser, viser og skriver ADDML i formatet XML. Arkadukt fungerer i stor grad som en editor som leser og skriver XML-filer, men avviker ved at det er spesialtilpasset gjeldende ADDML-versjon.