1600- og 1700-tallet i Norge

Trollfolk i Danmark-Norge
Trollfolk i Danmark-Norge
I 2.Mosebok står det at en «Trollkvinne skal du ikke la leve». Likevel ble det i flere hundre år sett gjennom fingrene med helbredende magi. Men så under Christian 4. regjeringstid (1588-1648) ble det en kraftig økning av trolldomssaker i Danmark-Norge. Hvorfor?
True Crime - Giftmordene i Øyestad 1768
True Crime - Giftmordene i Øyestad 1768
Gunild Carlsdatter og Karen Jonsdatter døde under mystiske omstendigheter i Øyestad 1768 og 1769. Disse viste seg i ettertid å ha blitt forgiftet med fluekrutt, en gift som inneholder arsenikk. Kusinene Alet Christophersdatter og Berthe Olsdatter ble arrestert, mistenkt for drapene.