ENG
Videregående trinn

Elever fra Vestby videregående på besøk i Riksarkivbygningen 2010. Foto: Runhild Seim

Videregående trinn

På Arkivverkets skoleside får elever og lærere anledning til å arbeide med primærkilder fra Riksarkivet og landets åtte statsarkiv, samt Samisk arkiv. Hensikten er at elevene gjennom arbeidet med de ulike oppgavene skal få innsikt i hvordan historien i bøkene de leser blir til. De skal ikke bare vite at noe hendte, men også hvordan vi kan vite at noe hendte.

Vår visjon
Målet med oppgavene på denne siden er å trene opp elevenes evne til å forholde seg kritisk både til historiske kilder og informasjon generelt. Spesielt viktig er dette når det gjelder nett og sosiale medier. På nett kan faglærte så vel som ufaglærte fritt legge ut informasjon. Det er derfor ikke alltid like lett å vite hva som er korrekt. Her vil øvelse i kildekritikk være til stor hjelp for elevene.

Vårt samarbeid med Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA)
Oppgavene for videregående trinn er et resultat av et samarbeid med NDLA som sto ferdig i 2016. NDLA er en digital ressurs for videregående opplæring. Det betyr at mange av de arbeidene Arkivverket leverte til NDLA bærer preg av å være rene fagtekster med tanke på at eleven skal læres opp i det aktuelle historiske emnet/perioden. Samtlige oppgaver under denne gruppen (med unntak av Norge i 1743 som ble laget i forbindelse med en utstilling ved samme navn) er derfor lenket inn til NDLAs sine sider.

Alle skal klare noe
Oppgavene for videregående trinn finnes i forskjellig vanskelighetsgrad. Mottoet er at alle skal føle at de klarer noe, da historieinteressen ikke burde begrenses av den enkelte elevs faglige utgangspunkt.

Under utvikling
Disse sidene er under stadig utvikling. Det vil si at du kan forvente deg nytt stoff med jevne mellomrom. 

Lenke til kildeoppgavene videregående trinn