ENG
Kringsjå skole, 6B, 2017

Alltid hyggelig med besøk. Her ser vi elever fra Kringsjå skole, klasse 6B på besøk i Riksarkivets fjellmagasin november 2017. Foto: Patricia Haeck

8.-10-trinn

På Arkivverkets skoleside får elever og lærere anledning til å arbeide med primærkilder fra Riksarkivet og landets åtte statsarkiv, samt Samisk arkiv. Hensikten er at elevene gjennom arbeidet med de ulike oppgavene skal få innsikt i hvordan historien i bøkene de leser blir til. De skal ikke bare vite at noe hendte, men også hvordan vi kan vite at noe hendte.

Vår visjon
Målet med oppgavene på denne siden er å trene opp elevenes evne til å forholde seg kritisk både til historiske kilder og informasjon generelt. Spesielt viktig er dette i forhold til nett og sosiale medier. På nett kan faglærte så vel som ufaglærte fritt legge ut informasjon. Det er derfor ikke alltid like lett å vite hva som er korrekt. Her vil øvelse i kildekritikk være til stor hjelp for elevene.

Tanken bak oppgavene vi lager
Spørsmålene i oppgavene vi presenterer er laget med mål om at elevene skal venne seg til å tenke ut fra en kildekritisk måte. Det skal innebære evne til å stille spørsmål og finne forklaringer, og gjennom kildegranskingen kontrollere om forklaringene holder. Meningen er at elevene skal lære å stille kritiske spørsmål på egen hånd når de blir presentert for ukjent informasjon.

Disse sidene er i praksis et lite kurs i å lese og tolke kilder.

Oppgavene presentert på disse sidene er ment som et supplement til undervisningen. Det er derfor en forutsetning at elevene kjenner til den tidsepoken de skal arbeide med.

Alle skal klare noe
Oppgavene for ungdomstrinnet er i bunn og grunn et kurs i kildekritikk med ulik vanskelighetsgrad. Mottoet er at alle skal føle at de klarer noe, da historieinteressen ikke burde begrenses av den enkelte elevs faglige utgangspunkt.

Under utvikling
Disse sidene er under stadig utvikling. Det vil si at du kan forvente deg nytt stoff med jevne mellomrom. 

Lenke til kildeoppgavene 8-10. trinn