ENG
Eksempel på gotisk håndskrift 003

Den glemte skriften

Forsker du på slekta, sliter du kanskje litt med å lese de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet. Men er det presten som skrev usedvanlig stygt eller er det du som ikke klarer å lese håndskrift? Svaret er kanskje ikke helt det du tror.

I dag skriver vi med latinske bokstaver, men dette har ikke alltid vært den offisielle skrifttypen i Norge. Latinsk håndskrift ble nemlig ikke vanlig før på midten av 1860-tallet. Før det skrev man helst gotisk håndskrift.

Gotisk håndskrift er en løkkeskrift hvor flere av bokstavene er helt annerledes enn de vi skriver i dag. Så om du sliter med de gamle kildene er det egentlig ikke så rart.

Til og med byråkratene slet
På 1600- og 1700-tallet var håndskriften mer luftig og enkel å lese enn den ble utover på 1800-tallet. Da ble skriften mer stiv, tett og vanskelig å tyde. Selv byråkratene slet og i 1855 sendte Justisdepartementet ut et rundskriv hvor de påpekte den utydelige håndskriften i rettsdokumenter. Så det er altså ingen grunn til føle deg dum om du ikke klarer å lese prestens håndskrift i kirkeboken fra 1840.

Kirkebok eksempel
Et eksepmel fra en kirkebok fra Aust-Agder, konfirmerte 1839. Navnene er skrevet med latinsk skrift, mens øvrig informasjon om den enkelte er skrevet med gotisk skrift. Kilde: Digitalarkivet.

Latinsk skrift ved fremheving av navn
Men ikke mist motet! For som du ser på eksempelet over, ble navnene man ønsket å utheve skrevet med latinske bokstaver. (De stakkars skoleelevene frem til midten av 1800-tallet måtte altså pent lære seg to skrifttyper, selv om det var gotisk som ble mest brukt.) Det er først når presten har skrevet ekstra opplysninger om personen du søker etter at det blir nødvendig med kunnskap i gotisk håndskrift.

Vi har laget en app som kan hjelpe deg
I appen Gotisk håndskrift får du hjelp til å lære å lese og skrive gotisk håndskrift. Her finner du også en ordliste som kan hjelpe deg når du leter i kildene. Appen hjelper deg også i å skrive ”hemmelige meldinger” i den glemte skriften som du kan legge ut på facebook. Appen er gratis, så hvorfor ikke laste den ned og forsøke selv?

Gotisk app
Prøv på pc eller last ned gratis fra App Store og Google Play

Gotisk håndskrift i nyere historie
I almanakken til Quisling datert 1944 kan du finne denne oversikten over gotisk håndskrift. Tyskerne holdt nemlig fast ved den gotiske håndskriften til flere år etter krigens slutt i 1945. Skulle du drive handel eller skrive med tyskerne måtte du altså ikke bare kunne forstå tysk, men også den gotiske håndskriften.

Quslings almanakk 1944
Vidkun Quislings almanakk 1944, slått opp på oversikt over tysk skrivealfabet - gotisk håndskrift.
Foto: Patricia Haeck, Riksarkivet Arkivreferanse: Riksarkivet, Privatarkiv 750 Vidkun Quisling, H-Materiale fra Norges Hjemmefrontmuseum, eske 1