ENG
BER_Database

Om databasen

Informasjon om databasen og hvordan søke i denne.

I basen over eidsvollsmennenes etterkommere er alle registrerte personer samlet i et tre. Du trenger derfor ikke på forhånd å vite hvilken eidsvollsmanns etterslekt du skal lete i. Dette er en slektsbase som er under arbeid, og den er satt sammen av bidrag fra mange forskjellige personer. Derfor vil du oppleve at informasjon mangler, at stedsnavn er skrevet på forskjellig måte eller andre mangler som gir et mindre presist søkeresultat.

Søkefunksjonen kan brukes til helt enkle søk på navn, eller du kan gjøre avanserte søk i all informasjon som ligger inne i basen.

Ved enkelt søk brukes feltene for etternavn og fornavn. Trykk deretter søk.

Her kan du søke på flere variabler samtidig.

Velger du ”inneholder”, vil du få treff selv om du ikke har skrevet fullt navn. Velger du i stedet ”lik”, må du ha med alle mellomnavn for å få treff.

Det er også mulig å søke på fødested og/eller dødssted. Et søk på ”fødested inneholder Hordaland” vil gi resultat for alle som har med ”Hordaland” i stedsangivelsen, mens et søk på ”fødested inneholder Bergen” bare gir dem som er registrert som født i Bergen.

Søket kan også trunkeres, det vil si at du bare skriver deler av navnet. Det gjør du ved å velge ”starter med” eller ”slutter med”. Dette er for eksempel praktisk hvis du ikke vet nøyaktig skrivemåte på et navn: Er det ’Andersen’, ’Anderssen’ eller ’Andersdatter’? Da velger du ”starter med” og søker på delen som er felles for alle former, ’Anders’.

’Fødeår’, ’døpt år’, ’død år’ og ’gravlagt år’ har noen spesielle valgmuligheter. Her kan du velge +/- 2, 5 eller 10 år, slik at du får slingringsmonn dersom man vet omtrentlig år.

Ektefelles etternavn’ er spesielt fordi det er det eneste feltet du ikke kan søke på for seg selv – du må ha med minst et annet søkefelt.

Valgene ”eksisterer” eller ”eksisterer ikke” brukes uten at du skriver inn data i søkefeltet. Det er praktisk for dem som jobber med en slekt, slik kan du for eksempel få en liste over alle med samme etternavn som mangler fødested eller en annen informasjon.

Det er også mulig å gå til ”Søk familier”. Her kan du for eksempel kombinere et ektepars fornavn eller etternavn slik at du finner dem selv om du er usikker på deler av navnet.

Søk med personen eller familiens ID

Person ID kan brukes til å slå opp dersom du har notert en persons unike nummer. (Som består av bokstaven I (stor i) og et tall).

Her er det for eksempel mulig å søke etter bosteder og yrker. Vær oppmerksom på at slik informasjon ofte vil være mangelfullt registrert. Måten feltene brukes på tilsvarer det som er beskrevet over, med de samme ekstramuligheter for årstall.

Når du er inne på en personside, har du fanene ”aner” og ”etterkommere” over personopplysningene.

Standard antall generasjons som vises er satt til 4. Men dette kan du selv endre.

Fra en person som lever i dag, må du gjerne 7 eller 8 generasjoner tilbake for å komme til eidsvollsmannen. 

Det finnes også en fane som heter slektskap. Her kan du legge inn to personer, for eksempel en eidsvollsmann og deg selv hvis du står i treet. Resultatet vil være et tre som viser slektskapet, og en beskrivelse av hva slags slektsforhold det dreier seg om.

Åndsverksloven skiller mellom fotografiske bilder og fotografiske verk. På Eidsvollsmennene vil det i det vesentligste, om ikke alltid, gjelde fotografiske bilder. Da er bestemmelsen at et fotografi som avbilder en person, ikke kan gjengis eller vises offentlig uten vedkommendes samtykke. Regelen gjelder så lenge personen lever og 15 år deretter.

Følgende avbildninger kan likevel vanligvis offentliggjøres uten samtykke fra de(n) avbildede:

  • Avbildninger som har aktuell og allmenn interesse
  • Avbildninger hvor personen ikke er hovedinnholdet
  • Avbildninger av forsamlinger, forhold eller hendelser som har allmenn interesse
  • Rettigheter til fotografiske bilder som kommer under åndsverksloven varer i fotografens levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det år bildet ble laget.
  • Rettigheter til fotografiske verk varer inntil 70 år etter opphavsmannens død.

Personopplysningsloven gjelder for publisering av personopplysninger på siden om Eidsvollsmennene.

Datatilsynet har uttalt at følgende opplysninger for levende personer kan oppgis på nettstedet: fødested, fødselsår, navn, bosted og andre opplysninger som er offentlig kjent, og som ikke er sensitive.

Hvor går grensen for det personsensitive?

Hva som er offentlig kjent eller har leksikalt preg, er ikke helt entydig. Er du i tvil, ta kontakt med prosjektledelsen. Vi vil, der vi selv er i tvil, ta kontakt med Datatilsynet.

Her nevner vi bare noen eksempler:

Politisk tilhørighet

Hvis en person har vært valgt som representant for et politisk parti, er opplysningen om politisk tilhørighet ikke sensitiv. Hvis en person bare er medlem av et politisk parti, enn si bare sympatiserer med et politisk parti, er opplysningen personsensitiv.

Yrke og utdanning

En persons yrke eller utdanning er som oftest offentlig kjent. Men i noen kontekster kan informasjonen være personsensitiv, feks kan opplysning om visse yrker under krigen være personsensitiv.

Allment kjent

Hvis en person har gjort en innsats som er omtalt i presse eller media, er det også å regne som offentlig kjent. Har en person foretatt en interessant reise, eller gjort noe som har en viss offentlig interesse, men som ikke er personsensitivt, for eksempel har tatt en doktorgrad, vunnet i en idrettskonkurranse eller er en kjent kunstner, kan det nevnes. Dreier det seg om straffbare eller helsemessige forhold, er det selvsagt personsensitivt, selv om det har vært omtalt i media.

Døde personer

Personopplysningsloven gjelder ikke for døde personer, og dermed verken avdødes ettermæle eller følelsene til etterkommerne. Men hvis opplysninger direkte kan knyttes til etterkommerne, for eksempel opplysninger om arvelige sykdommer eller spesielle familiemessige forhold, kreves samtykke fra de(n) levende personen(e).

Folkeskikk

Likevel er det ikke fritt fram med opplysninger om avdøde personer. Sensitive opplysninger om straffemessige forhold eller seksuelle forhold bør unngås, og sensitiviteten øker jo nærmere vår tid opplysningene gjelder. En generell regel er at du ikke legger ut andre opplysninger enn slike det er vanlig å akseptere for egen slekt.

Hvis du finner opplysninger om deg selv eller noen av dine nærmeste, som du ønsker å få fjernet? Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til Arkivverket.