ENG
Venstres stiftelsesprotokoll side 1

Venstres stiftelsesprotokoll 1884-1909

Venstre var det første politiske partiet som ble dannet i Norge. Partidannelsen var en forutsetning for partisystemet og protokollen er et betydningsfullt symbol på innføringen av parlamentarismen i Norge.

Partidannelsen var en forutsetning for partisystemet, som igjen var grunnlaget for det politiske systemskiftet hvor regjeringen ble trukket inn i det parlamentariske system. Protokollen er et betydningsfullt symbol på det paradigmeskifte som fant sted med partidannelsen og innføringen av parlamentarismen i Norge.

Norges Venstreforening ble stiftet på det konstituerende landsmøtet i Kristiania 28.-29. januar 1884. Den protokollen som da ble påbegynt, var i bruk i 25 år, til den 26. januar 1909. Den påfølgende protokollen gikk tapt under okkupasjonen. I den første protokollen er det skrevet referat fra 17 landsmøter og 87 styremøter. Fra de forskjellige møtene gir protokollen opplysninger om deltakere, saksliste, fremlegg, voteringer og vedtak. Protokollen refererer også meldinger, brev, telegram og lignende, men ikke debattinnlegg. Når det gjelder deltakere på landsmøtene, er ikke navnelistene i protokollen helt til å stole på. Noen ganger er de tydeligvis skrevet inn etter forhåndspåmelding fra de tilsluttede foreningene, uten at listene er blitt korrigert på møtet. Protokollen fra styremøtene er som oftest ført av sekretær eller formann.

Protokollen ble til i perioden 1884-1909, de viktigste årene i Norges vei mot et parlamentarisk styresett. Protokollen gir innblikk i maktkampen mellom den gamle embetsmannstaten og nyorienteringen mot maktforankringen i de politiske partiene. Sentrale lederskikkelser trer frem gjennom partiorganisasjoner, og protokollen er et uttrykk for dette. 

Venstre stiftelsesprotokoll
Venstres stiftelsesprotokoll