ENG
Minnematerialet-etter-22.-juli-2011

Minnematerialet etter 22. juli 2011

Det ble tidlig tatt initiativ til at minnene som ble lagt ned ved kirker, minnesmerker og andre offentlige steder skulle bevares for ettertiden i Riksarkivet. Minnematerialet er en kraftfull manifestasjon av menneskelig atferd i en stor krisesituasjon.

Til sammen ble 77 mennesker drept og mer enn 150 skadet ved terrorangrepene på Norge 22. juli 2011. I løpet av høsten 2011 samlet ansatte ved Riksarkivet inn minnemateriale som ble lagt ned en rekke steder i Oslo og i Hole kommune. Riksarkivet fikk også tilsendt minnemateriale fra inn‐ og utland, kommuner, organisasjoner, skoler og enkeltpersoner. Innholdet i samlingen er svært mangfoldig og inneholder alt fra kondolanser, dikt, tegninger, bamser, flagg og et utall andregjenstander. På denne måten fikk man tatt vare på vanlige folks spontane utrykk over hendelsene.

Minnemateriale-220711
Riksarkivet, RA/S-6313, Minnemateriale etter 22.7.2011, delarkiv I, Oslo kommune.

Det innsamlede materialet ble tørket, renset og sortert etter funnsted, og deretter lagt i arkivesker. Samlingen består av minst 20 000 enkeltdokumenter og 5 000 gjenstander. Sett under ett utgjør dette materiale et unikt kollektivt fingeravtrykk over folks reaksjoner på tragedien som rammet oss 22. juli 2011. Et trekk som kan framheves ved minnematerialet, og som allerede har fanget forskeres interesse, er materialets store tilfang av barns spontane sorgreaksjoner og uttrykk.

Samlingen som oppbevares i Riksarkivet er totalt på 133,6 hyllemeter. Deler av dette materiale er tilgjengeliggjort og publisert på Digitalarkivet. Her kan man se cirka 1 200 dokumenter og 200 gjenstander.