ENG
Andebu-kirkebok

Norges eldste kirkebok: Andebu 1623-1738

Den eldste bevarte norske kirkeboka ble påbegynt i Andebu i Vestfold i 1623, og er en viktig kilde til opplysninger om tidlig befolknings- og sosialhistorie.

Kirkeboka er ført felles for hele prestegjeldet, i avdelinger for hvert av soknene Andebu, Kodal og Høyjord.

Kirkeboka er delt i to hovedbolker – dåp og begravelse. Hver av bolkene er ført kronologisk fra 1623 til 1738. I første del av kirkeboka finner vi navn på de døpte (med farens navn først og så barnets navn), i andre del av kirkeboka føres de døde opp.

I årene 1623 til 1738 har sokneprester i Andebu registrert ulike kirkelige handlinger. Ettersom kirkeboka dekker mer enn 100 år, er det mange sokneprester som har ført opplysninger om liv og død i Andebu. Det er svært få kirkebøker i statsarkivene som er eldre enn 1650. De fleste kirkebøkene stammer fra siste del av 1600-tallet.

Andebu-kirkebok
Andebu kirkebok er Norges eldste bevarte kirkebok. Den ble i 2012 en del av Norges dokumentarv.

Landsomfattende bestemmelser om kirkebokføring kom med kirkeritualet 1685. Da følger kirkebøkene den liturgiske kalender. Året begynner med første søndag i advent, og datering skjer med utgangspunkt i kirkeårets fester og høytider.