ENG
Fangebrev Victor Pedersen

Riksarkivet/ PA-1467 Victor Pedersen, F/L0001. Brev 12.10.1942

Victor Pedersens avskjedsbrev til sin mor

Arkivet etter Victor Pedersen inneholder tre brev han skrev til sin mor fra fengselscellen på Møllergata 19 sommeren og høsten 1942. Victor fikk skrevet brevene med en spiss gjenstand, sannsynligvis en nål, som han risset inn i papiret og fikk dem smuglet ut til moren som satt engstelig hjemme. Moren har deretter skrevet over de innrissete hullene med blyant slik at teksten skulle bli leselig.

Vi tror at Victor Pedersen ble arrestert for produksjon eller distribusjon av illegale aviser i Oslo. Kort tid etter at han skrev dette siste brevet til sin mor endte han sine dager på Møllergata 19. Etter hennes død tidlig på 2000-tallet leverte fjerne slektninger brevene til Riksarkivet. Det er svært uvanlig at slike «siste hilsener» fra andre verdenskrig ble skrevet og bevart. 

Brevene er transkribert av Riksarkivet. To ord som ikke lar seg tyde er merket med xxx.

Brev 12.10.1942

Jeg gik og sov de dagene. Jeg skulde ha truffet ham tirsdagen men forsov mig og kom ikke, reiste ret dit jeg arbeidet og var der av lene da jeg. Jeg fik en advarsel kvelden iforveie ved at en ringte på men jeg lukket ikke op det var antagelig L.N. jeg vet ikke. Reiste næste morgen til ham og leverte noget som jeg hadde skrevet og hørte at dem snakket tysk derinde slap det i kassen og løp, og hadde en efter mig i trappen men han var naken så jeg kom mig vek uten at jeg viste det, næste om kvelden skulde jeg møte ham igjen men kom da 10 min for sent og reiste derop igjen og rinkte på og blev tat på fersk gjerning med noget på mig og da var det solgt det var hjem å så på VT 5/7 å få juling i 3 døgn uten mat blev traktert som en rotte av 8 mand. Ja du kan tro jeg så ut, og skriften min hadde dem så jeg fik nogen experter til å bevise at det var mig så jeg måtte tilstå, som jeg angrer på nu, men jeg opgav det hele der jeg lå den gang helt ferdig. Ja han L.N. får ta skylden for det hele det er han som hadde formeget andet å drive med, og jeg viste at det vilde gå den veien for lenge siden jeg protesterte overfor partiet ved O_ _ _ _ at jeg ikke vilde arbeide sammen med han LN da det vilde gå til dundas men det var ikke noget å gjøre ved jeg måtte og jeg gjorde det jeg blev pålagt og nu er jeg her å kommer ikke ut noget mer. Jeg gik hele tiden å tenkte å jeg skulde overta ledelsen av det hele men det blev ikke noget av og den tirsdagen jeg kom forsent hadde jeg bestemt mig på det. Han LN rotet med for meget og formange folk så jeg var dom at jeg ikke gjorde som jeg mente, git en god dag i det hele med ham. Han trøstet mig hver gang jeg vilde bringe noget på det rene om faren og slik gik det men verst var det at jeg reiste til nr 50 onsdags kvelden ennu jeg hørte at dem bråket derinde om morgen. Jeg gik å sov men nu er jeg her og det er xxx men ingen ting å gjøre med. Jeg håber at jeg ikke er ofret for gjeves men at vi seier snart og at dem som kommer efter får det gåt Ja mange hilsener fra mig i xxxxx at alt går godt.

Hils alle kjente fra mig.

Lev Vel.

Fangebrev Victor Pedersen

Forsøk om dere ikke kan få mig ut på en slags måte? Alle må nu være forsiktige. Ja, det er ikke noget moro å være hær har vært her i 6 mnd nu har tapt mig minst 15 kg er tynn. Så at det vilde gå slik kunde jeg fortalt dig da jeg var hos dig den mandagen jeg viste at det vilde gå slik men vær ikke redd lot det gå gik å sov hviste ikke hvorgåt det var å leve som man nu vet hadde nogen fått vekket mig da, så hadde det ordnet sig, men arbeidet gik så godt så en tenkte ikke så langt men nu forsent. Men LN får ta skylden for det hele hadde jeg vist at han viste hvor jeg arbeidet så hadde jeg lukket op men jeg trodde at ingen viste det og at det måtte være nogen andre som ringte men nu antar jeg at det er ham eller J.H. hadde jeg lukket op hadde det hele været andeledes men 10 min efter kom den hjem der og hadde han kommet tilbake så hadde det ordnet sig for mig men han hadde blit tat for det den var hos ham på den tiden. Ja dette er så mange domheter som har blit gjort her både av mig å han og andre, men det er ikke noget å gjøre ved dette er et rart brev men det må gå fort for sig jeg tenker dårlig. Men jeg håber at jeg ikke er ofret forgjeves, og at vi seirer. Jeg skulde ikke været i dette arbeide nei forde jeg skulde ha lagt det ned i Juli md for da var jeg færdig men for å hjelpe andre blev jeg selv tat og er færdig jeg hadde ikke noget med LN å gjøre før så behøvde jeg ikke nu eller han kunde ha arbeidet med dem han skulde som jeg også tenkte på mange gange men jeg bare tenkte og ikke handlet men det er forsent alt nu men jeg håber at alt går bra, hils alle fra mig. Lev vel. Hils alle hjemme mor.