ENG
Prestefruens konvolutt

Arkivreferanse: Statsarkivet i Tromsø/Sognepresten i Kistrand – Porsanger/Lnr 24 Kallsbok 1851-1941.

Prestefruens brev

"Til den prestefrue, som lever her om 100 år - i året 2002, den 14de mai. fra den prestefrue, som reiste herfra 14de mai - 1902."

Jens Otterbech var sogneprest i Kistrand prestegjeld fra 30. mai 1894 til 14. mai 1902. Familien reiste til Øre ved Kristiansund. Det er på avreisedagen fra Kistrand at prestefruen Hanna Otterbech har lagt igjen et avskjedsbrev til sin etterkommer om 100 år.

Se også Norsk folkemuseums bilde av Hanna Otterbech på Digialt museum.

På den lille falmede konvolutten står det: "Til den prestefrue, som lever her om 100 år - i året 2002, den 14de mai. fra den prestefrue, som reiste herfra 14de mai - 1902." Med liten skrift er det tilføyd: "eller, hvis der da ingen prestefrue er i Kistrand, den som da er leder i Kistrand prestegaard."

Prestefruens konvolutt
Brevet fra prestefruen er festet med to lakksegl på permen i kallsboken for Kistrand prestegjeld. Boka er tatt i bruk i 1853.

14. mai 2002

Daværende prestefrue Inger Bækkevar åpnet brevet 14. mai 2002 og hele brevet ble lest opp i Kistrand kirke søndag 19. mai 2002. Bækkevar fulgte tradisjonen. Hun skrev et brev som nå er forseglet og venter på prestefruen anno 14. mai 2102.

Prestefruens brev 1
Brevet er lett gulnet, sammenbrettet og på størrelse med et A4-ark. Teksten i brevet var tettskrevet på begge sidene av arket. Det forteller mye om sorgen Hanna Otterbech hadde fordi hun mistet datteren Anna i sykdom.
Prestefruens brev del 2