ENG
Tukthus 1914 postkort

Arkivref.: Statsarkivet i Trondheim, A-4619 Trondheim tukthus, Brev til og fra fanger 5.86.3

Postkort til tukthusfange 1914

I fengselsarkivene kan man finne brev og kort skrevet til fanger. Man finner også kopier av brev som fangene selv skrev.

Her har en kamerat av fangen Alfred Hansen sendt ham et postkort. Han skriver: Gode kamerat. Alt vel. Jeg er i byen alt vel. Jørgen fra Tromsø.

Tukthus 1914 tekst

Er dette en hilsen fra en tidligere fangekamerat, som vil muntre opp Alfred med bilde av en ung kvinne?

Tukthus 1914 postkort

Soningsforholdene ved tukthuset kunne være tøffe. I underdirektørens rapportbøker kan vi lese om dagliglivet i fengselet. Slåsskamper og avstraffelser var ikke uvanlig og en oppmuntring fra en kamerat utenfor murene kunne være kjærkomment. Dette kommer ikke minst til uttrykk i brevene som fangene sendte ut av fengselet. I brevene skriver de om sinne, lengsel og anger. Enkelte brev ble stoppet av sensuren. I et brev ble mottakeren oppfordret til å ta livet av lensmannen, ikke rart det ble sensurert.