ENG
Munthe1

Statsarkivet i Trondheim, PA-757 Kongsvold fjellstue, saksarkiv Ea 48.

Postkort fra Margrethe Munthe til Kongsvold fjellstue 1896

Margrethe Munthe er kjent for sine barnesanger; blant annet Da klokka klang, Vi har en tulle, På låven sitter nissen med sin julegrøt og flere andre. I 1896 hadde Margrethe Munthe besøkt Kongsvold fjellstue på Dovrefjell. Til jul sendte hun og hennes søster Petra julehilsen til vertskapet på Kongsvold.

På kortet som er datert 24.12.1896 skriver Petra og Margrethe Munthe følgende:
En glad jul og et godt nytår med tak for hygge og venlighed i det gamle år! Hjertelig hilsen fru Petra og Margrethe Munthe.

Munthe 2

Fra 1670 hadde Kongsvold offisiell status som fjellstue, og i 1704 fikk det navnet Kongsvold av Fredrik IV. De eldste husene på stedet antas å være fra gjenoppbyggingen i 1720.

Frem til 1935 ble Kongsvold drevet som statlig fjellstue. Da kjøpte bestyreren, Oline Synnøve Holaker husene og fortsatte å drive stedet. I dag er stedet igjen statlig eiendom med 20 bygninger og 74 sengeplasser. Fortsatt tar stedet imot veifarende og ander gjester.

Munthe1

Arkivreferanse. Statsarkivet i Trondheim, PA-757 Kongsvold fjellstue, saksarkiv Ea 48.