ENG
Nordpolen tobakk_0002 brev 1

Med Tiedemanns tobakk over polhavet

Den 23. juni 1893 lå polarskuta ”Fram” ved kai i Christiania. Det foregikk en hektisk lasteaktivitet før skuta skulle legge ut på ferden mot Arktis. Blant varene som ble lastet om bord var røyketobakk og skrå fra J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik. Et brev fra fabrikkeier Nicolai Andresen til Fridtjof Nansen ble levert sammen med tobakksvarene.

Av brevet går det frem at tobakken var behandlet og pakket spesielt med tanke på de ekstreme forholdene i Arktis. Det var et betydelig kvantum tobakk som skulle nytes i polisen:

…de imandags og idag ombord paa “Fram” leverede:

37 kasser = 100 kg. diverse Rögtobakker

15 kasser = 144 kg. Skraatobak

Dagen etter var flere tusen mennesker samlet på kaia i Christiania for å ønske “Fram” lykke til på polferden. Over en time etter planen ble fortøyningene kastet og “Fram” gled utover fjorden eskortert av en armada av småbåter og til drønnende salutt fra Akershus festning. “Fram” seilte først til Larvik og la til ved verftet til Colin Archer hvor skuta var blitt bygget. Der ble det lastet om bord to store skipsbåter med halvdekk som skulle være i stand til å bringe mannskapet hjem fra Arktis om “Fram” likevel skulle bli knust av isen.

Den 26. juni, mens ”Fram” fremdeles lå i Rekkevik i Larvik, benyttet Fridtjof Nansen anledningen til å skrive et takkebrev til J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik. Nansen var svært takknemlig for tobakksbidraget og skrev: ”…min hjerteligste tak for Deres bidrag til expeditionen… Jeg er overbevist om, at mangen venlig tanke vil skjænkes Dem under vort lange fravær”. I brevet kan vi også legge merke til at Nansen ved en feiltakelse henvender seg til “Hr. grosserer Joh. H. Andresen”. Brevet skulle vært stilet til Nicolai Andresen, sønn til Johan Henrik, som hadde vært fabrikkeier siden farens død i 1874.

«Fram» forlot det norske fastlandet fra Vardø 21. juli 1893 og seilte østover Nordøstpassasjen. De forsvant inn i Karahavet nord for Sibir og lot seg senere fryse fast i isen. I tre år drev de med isen over Polhavet mens det ble utført en rekke vitenskapelige målinger og observasjoner.

Om de hadde med nok tobakk til å vare hele ekspedisjonen ut, det vites ikke. Det kan jo hende det ble noen tobakksfrie dager mot slutten av ferden.

Korrespondansen finnes i to forskjellige privatarkiver i Riksarkivet. Innholdet i brevet fra Nicolai Andresen kan leses i en kopibok i arkivet etter J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik og brevet fra Fridtjof Nansen finnes i arkivet etter fabrikkeier Johan Henrik Andresen. I Riksarkivet finnes også arkivet etter Arbeidskomitéen for Fridtjof Nansens polarekspedisjon, et privatarkiv som inneholder mye informasjon om denne første ekspedisjonen med ”Fram”. 

Nordpolen tobakk_0002 brev 1Brev fra Tiedemann til Nansen (Riksarkivet, Privatarkiv 0331, J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik, Ba42).

Nordpolen tobakk_0001 brev 2Takkebrev fra Nansen til Johan Henrik Andresen (Riksarkivet, Privatarkiv 0614, Johan Henrik Andresen, Fb3).