ENG
Postens fødselsattest 1642

Arkivreferanse: Riksarkivet, Stattholderembetet, serie Ea

Kongebrevet som ble Postens fødselsattest

Et av brevene i Riksarkivet er det som senere skulle bli kalt Postens fødselsattest. 13. oktober 1642 sendte danskekongen Christian IV brev til sin stattholder i Norge og ba ham om å begrense bruk av veiene mellom Christiania og København, forbedre dem og organisere en posttjeneste mellom hovedstedene. Resultatet ble at Posten ble opprettet 17. januar 1647.

Les brevet transkribert

Brevets adresseside: 

Elskelige Erlige og Velbiurdige, Hannibal Sehestedt til Nøragger gaard vor Mand Raad, Stadtholder vdj vort Rige Norge Embeds mand paa vort Slot Aggershuss, og Jens Bielche til Østerraad, Norges Rigis Cantzeller og Befalingsmand offer StaffAngerss Lehn.

Brevets innside:

Christian dend Fierde med Guds Naade Danmarkis, Norgis, Vendis, och Gottis Koning Vor Synderlig Gunst tilforn,

Eftersom vi naadigst erfare, med stor Misbrug med Skydsferd udi vort Rige Norge at skee, hvilket Almuen til stor Tyngsel er, da bede vi eder og naadigst befale, at I overveier og betænker, ved hvad Middel skee kan, at samme Skydsferd kunde lettes eller og ganske afskaffes, saa at der kunde paa Veiene forordnes visse Gastgivere og Bønderne kunde istedenforderes Egter give Egtepenge, med Overslag, hvor meget enhver skulle udlægge for samme Forskaansel, og hvad det kan sig drage, udi lige Maade Veiene at forbedre det meste muligt, og visse Postbude at anordne imellem vor Kjøbsteder Christiania og Kjøbenhavn; hvorpaa I haver eder at betænke og erklære og samme eders underdanigste Betænkning og Erklæring udi vores Kantselli at indskikke. Dermed skee vor Vilie, Befalendis eder Gud. Schreffuit paa vort Slot Fredrichsborg 13 Octobris Anno 1642.

Under vort Zignett

Christian

Postens fødselsattest 1642
Kongebrevet fra 1642 som senere skulle bli kalt Postens fødselsattest.