ENG
Kjærlighetsbrev til Gudrun

Arkivreferanse: Statsarkivet i Tromsø, Statsarkivet i Tromsø, P-0620 Størkersen, Gudrun /D/L0001.

Kjærlighetsbrev til Gudrun fra Ivar i 1938

Et herlig brev fra 1938 om hvordan Ivar har det uten sin kjære Gudrun. Og om katta Tobias som blir reddet av nykokt sei.

Gudrun er hjemme hos sine foreldre og hjelper til i slåtta. Ivar takker henne for brev og tanker. Han er mye ute på fisketurer, men har også støvsuget gulvene i påvente at Gudrun skal komme tilbake. Han lengter etter Gudrun og sier at det føles som at kolben er av bjella når hun er borte. Katta Tobias har ligget på kvisten og vært veldig sjaber slik at Ivar tenkte at det bare var å gjøre kort prosess. Men da Tobias kjente lukten av nykokt sei kom han ned og spiste to hele stykker og ble helt i orden igjen. Ivar avslutter med at han skal komme Gudrun i møte når hun kommer syklende mandag, men hvis det er dårlig vær ber han henne om å ta en bil.

Gudrun Størkersen (f. Heløe) ble født på Helløy i 1911. I 1920-21 flyttet familien til Bjarkøy. Gudrun Heløe ble husholderske ved Størkersen realskole i 1935. Ivar Størkersen (f. 1897 i Kvæfjord) var skolestyrer og de ble forlovet i 1938. Statsarkivet i Tromsø oppbevarer brevsamlingen etter henne.

Kjærlighetsbrev til Gudrun
”Det er liksom kolben er av bjella når du er borte”, skriver Ivar til Gudrun i 1938