ENG
Brevkort. Lån av engelsk leksikon

Statsarkivet i Tromsø, P-0001 Ytreberg, Nils A. /I/Ia/L0023

Kan jeg låne ditt engelske leksikon?

Før disse digitale tider var det ikke bare å slå opp på internett. Dette brevkortet fra 1920-tallet er nok det nærmeste en kommer datidens e-post.

Brevet er adressert til Nils A. Ytreberg og er skrevet av søsteren i all hast på et postkontor. I det kortfattede brevet spør hun broren om å få låne hans engelske leksikon. Hun nevner også at de alle har det bra og at hun har vært hos fotograf slik at Nils snart kan få et bilde av henne.

Nils A. Ytreberg ble født i Tromsøysund 27.1.1896. Han tok lærerskoleeksamen i 1917 og ble cand. philol. i 1927. Han var lektor i Tromsø fra 1927. Fra 1938 til 1946 var han lektor ved Nissens pikeskole i Oslo. Senere var han freelance historiker og forfatter, og har skrevet en lang rekke romaner og historiske arbeider. Ytreberg beskjeftiget seg særlig med emner fra Nord-Norges historie og har utgitt mange bøker. Hans korrespondanse og en del av hans manuskripter oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Brevkort. Lån av engelsk leksikon
En kort hilsen fra søsteren om et boklån.