ENG
Ridder bakside_LYSNET_3

Statsarkivet i Kongsberg, P-1381, Slekten Ridder, Fab – dokumenter (sagfogd Hans Andreas Ridder), eske 2 (korrespondanse, regninger og kvitteringer))

Hva fanden skal jeg gjøre?

Hans Andreas Ridder var sagfogd på Hønefoss fra 1818 og fram til han døde i 1865. Sagfogden hadde blant annet ansvar for betaling av tømmer og lønning av sagarbeiderne. I arkivet etter slekten Ridder er det bevart både regnskapsprotokoller og løse bilag i anledning sagfogdvirksomheten. I 1843 mottok han et brev fra M.L. Sundt som tydelig vis var i pengeknipe.

Hva fanden skal jeg gjøre?

Brevet starter med «Min Ven!». Det blir fort tydelig at brevskriveren skylder Hans Andreas Ridder penger. Han hadde kommet i pengeknipe og uten mulighet til å betale Ridder. Problemene var store, og han spurte retorisk – hva fanden skal jeg gjøre? Penger hadde han ikke, stjele kunne han ikke og et lån kunne han heller ikke få! Han lovet imidlertid både ærlig og oppriktig at han skulle betale så snart han har penger under hendene. Brevet er signert M. L. Sundt og det kan godt være at det er nettopp denne Sundt som vi finner i folketellingen 1865 for Hole, som var brevskriveren.

RidderLYSNET_1
Ridder fortsLYSNET_2