ENG
Brev til frøken. hovedbilde

Arkivreferanse: Statsarkivet i Oslo, PAO-0022, C. Bonnevies skole, eske 9: Innkomne saker 1914.

Brev til frøken

Brev skrevet i 1914 av elevene i første klasse ved C. Bonnevies skole til skolens syke bestyrerinne, frøken Wilhelmine Schønberg.

C. Bonnevies skole ble opprettet i 1889 av Christiane Bonnevie (f. 1842) som et alternativ til samtidens andre private skoler. På denne tiden var det vanlig at foreldre som hadde råd til det, sendte barna sine på private skoler.

Frøken Bonnevie var en erfaren lærerinne som tross sitt kallenavn, ”den strenge Bonnevie”, ønsket å skape en skole der arbeidsglede skulle spille den viktigste rollen. Skolen skulle tilby en fyldig og god undervisning for små jenter, med stor vekt på språkundervisning. Klassene skulle være små, slik at man bedre kunne følge opp hver enkelt elev. 

Wilhelmine Schønberg (f. 1864) samarbeidet med Christiane Bonnevie om opprettelsen av den nye skolen og ble etter hvert hennes arvtager. I 1904 overtok Schønberg som skolens bestyrerinne.

Frøken Schønberg var kjent for å være spesielt opptatt av elevenes beste. ”Gjør hva De vil, naar De bare er sikker paa, at det De gjør er til bedste for barnet, og ikke for Dem selv”, pleide hun å si til sine medarbeidere. Elevene satte tydelig stor pris på hennes arbeid og interesse.

Brev til frøken. hovedbilde
Brev til frøken 2, side 1 
Brev til frøken 2, side 2