ENG
Amerikabrev 1846 1

Statsarkivet i Kongsberg, P-1269, Larvik Hospital, Ya – diverse protokoller og dokumenter, eske 1.

Amerikabrev 1864

I våre arkiver kan vi finner spor av store hendelser fra utlandet. I arkivet etter Larvik hospital ligger en avskrift av et brev skrevet av nordmannen, Christian Arnesen, som deltok og døde under den amerikanske borgerkrigen. Borgerkrigen varte fra 12. april 1861 til 9. mai 1865. Det er usikkert hvordan brevet og tilhørende dokumenter havnet i arkivet etter hospitalet.

Soldat i de forenede nordamerikanske staters arme

Christian Arnesen var født i Lardal i Vestfold i 1843 og utvandret senere til Amerika. To av brødrene hans, Jens og Even, oppholdt seg også i Amerika. Brevet er sendt fra Strongs Prairie i staten Wisconsin høsten 1864. Christian skriver han er ved god helse, og håper å få samme tilbakemelding de hjemme fra Norge. Han har vervet seg som soldat i de forenede nordamerikanske staters arme. Det var tydelig viktig for ham å formidle at betalingen som soldat var temmelig god. Det kan virke som om han først og fremst vervet seg for pengene og ikke fordi han trodde på saken - verken den ene eller andre siden. Han antar at krigen snart vil være over. Han skriver videre at det er spetakkel mellom demokratene og republikanerne. Håpet er å få en annen president da mange tror at dette vil få en slutt på krigen.

Amerikabrev 1846 1
Billedtekst: Christian Arnesen fra Lardal i Vestfold var soldat i de forenede nordamerikanske staters arme under den amerikanske borgerkrigen. Året 1864 skrev han dette brevet til sine foreldre i Norge.
Amerikabrev 1846 2

Døde som soldat

Christian døde som soldat på et hospital i Georgia, i 1864 eller 1865. Han skal ha etterlatt seg 350 dollar i Amerika, og det kan se ut til at det er i forbindelse med overføringen av arven at avskriften av brevet ble gjort. Uansett kan bare tenke seg at et slikt brev kan ha vært et verdifullt minne for familien.