Portretter: Nygaardsvold-regjeringen i London 1940-1945

Johan Nygaardsvold (1879-1952), statsminister. PA-1209/Ub/44/3

Johan Nygaardsvold (1879-1952), statsminister. PA-1209/Ub/44/3

Birger Ljungberg (1884-1967), forsvarsminister. PA-1209/L.3172

Birger Ljungberg (1884-1967), forsvarsminister. PA-1209/L.3172

Oscar Torp (1893-1958), finansminister, forsvarsminister. PA-1209/Ub/L.4504

Oscar Torp (1893-1958), finansminister, forsvarsminister. PA-1209/Ub/L.4504

Olav Hindahl (1892-1963), handelsminister.  PA-1209/L.4185

Olav Hindahl (1892-1963), handelsminister. PA-1209/L.4185

Nils Hjelmtveit (1892-1985), kirkeminister.  PA-1209/Ub/45/L.4163

Nils Hjelmtveit (1892-1985), kirkeminister. PA-1209/Ub/45/L.4163

Terje Wold (1899-1972), justisminister. PA-1209/L.3170

Terje Wold (1899-1972), justisminister. PA-1209/L.3170

Trygve Lie (1896-1968), forsyningsminister, utenriksminister.  PA-1209/Ub/45/L.9210

Trygve Lie (1896-1968), forsyningsminister, utenriksminister. PA-1209/Ub/45/L.9210

Arne Sunde (1883-1972), forsynings- og gjenreisningsmininster, skipsfartsminister. PA-1209/Ub/45/L.5910

Arne Sunde (1883-1972), forsynings- og gjenreisningsmininster, skipsfartsminister. PA-1209/Ub/45/L.5910

Halvdan Koht (1873-1965), utenriksminister. PA-1209/Ub/45/3

Halvdan Koht (1873-1965), utenriksminister. PA-1209/Ub/45/3

Sven Nielsen (1883-1858), handelsminister. PA-1209. L.3153

Sven Nielsen (1883-1858), handelsminister. PA-1209. L.3153

Paul Hartmann (1878-1974), finansminister. PA-1209/L.4139

Paul Hartmann (1878-1974), finansminister. PA-1209/L.4139

Anders Rasmus Frihagen (1892-1979), handelsminister, forsynings- og gjenreisningsminister. PA-1209/Ub/45/3/3

Anders Rasmus Frihagen (1892-1979), handelsminister, forsynings- og gjenreisningsminister. PA-1209/Ub/45/3/3

Hans Ystgaard (1882-1953), landbruksminister. PA-1209/L.3165

Hans Ystgaard (1882-1953), landbruksminister. PA-1209/L.3165

Sverre Støstad (1887-1959), sosialminister.  PA-1209/Ub/45/L.3165

Sverre Støstad (1887-1959), sosialminister. PA-1209/Ub/45/L.3165

Sven Nielsen, konsultativ statsråd uten portefølje. PA-1209/L.3153

Sven Nielsen, konsultativ statsråd uten portefølje. PA-1209/L.3153

Anders Fjelstad (1879-1955), konsultativ statsråd uten portefølje. PA-1209/L.3173

Anders Fjelstad (1879-1955), konsultativ statsråd uten portefølje. PA-1209/L.3173

Paul Hartmann (1878-1974), konsultativ statsråd uten portefølje. PA-1209/L.4139

Paul Hartmann (1878-1974), konsultativ statsråd uten portefølje. PA-1209/L.4139

Arne Sunde (1883-1972), konsultativ statsråd uten portefølje. PA-1209/Ub/L.5910

Arne Sunde (1883-1972), konsultativ statsråd uten portefølje. PA-1209/Ub/L.5910

Johan Ludwig Mowinckel (1870-1943), konsultativ statsråd uten portefølje. Kilde: Stortingsarkivet

Johan Ludwig Mowinckel (1870-1943), konsultativ statsråd uten portefølje. Kilde: Stortingsarkivet