Portretter: Administrasjonsrådet 15. april - 25. september 1940

Ingolf Elster Christensen (1872-1943), formann i rådet, ansv. for utenriks- og forsvarssaker.PA-1209/Ui/197/65 utsnitt

Ingolf Elster Christensen (1872-1943), formann i rådet, ansv. for utenriks- og forsvarssaker.PA-1209/Ui/197/65 utsnitt

Rasmus Mork, landbrukssaker. Kilde: "Norske meierikandidater 1901-1950". Oslo 1952

Rasmus Mork, landbrukssaker. Kilde: "Norske meierikandidater 1901-1950". Oslo 1952

Jens Bache-Wiig (1889-1965), handels- og forsyningssaker. PA-1209/Ui/197/66. Utsnitt

Jens Bache-Wiig (1889-1965), handels- og forsyningssaker. PA-1209/Ui/197/66. Utsnitt

Ole Fingalf Harbek (1887-1974), justis og politisaker. Nasjonalbibliotekets billedsamling 03850.

Ole Fingalf Harbek (1887-1974), justis og politisaker. Nasjonalbibliotekets billedsamling 03850.

Gunnar Jahn (1883-1971), finans- og tollsaker. Kilde: Norges Bank

Gunnar Jahn (1883-1971), finans- og tollsaker. Kilde: Norges Bank

Didrik Arup Seip (1884-1963), kirke- og undervisningssaker. S-2259/Ub/4Seip002

Didrik Arup Seip (1884-1963), kirke- og undervisningssaker. S-2259/Ub/4Seip002

Andreas Diesen (1881-1958), sosiale saker. Oslo Museum.

Andreas Diesen (1881-1958), sosiale saker. Oslo Museum.