ENG
Grini_1941-43

Oppstilte fanger ved Grini fangeleir fotografert mellom 1941 og 1943 (Public Domain Photo - Wikipedia).

Lærernes holdningskamp på Agder

Den 20. mars 1942 ble 1100 lærere arrestert rundt om i Norge. Den gang hadde landet 14 000 lærere. Her er en oversikt over arresterte lærere i Vest-Agder.

Arresterte lærere

Det var det norske politiet som fikk ordre om å foreta arrestasjonene, og fangene ble overlatt til det tyske sikkerhetspolitiet. Mange av fangene havnet først på Grini.

I april ble 500 av fangene sendt videre til Kirkenes. I mai ble 147 lærere sendt til Varanger. Fangene ble utsatt for hard behandling og tvangsarbeid, og mange ble syke.

Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 3.
Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 3.

Frigitte Agder-lærere 1942

Gjennom andre halvår 1942 ble lærerne sluppet fri. Skolestyrene sendte beskjed til skoledirektøren i vedkommende fylke etter hvert som de enkelte lærerne kom tilbake.

I Lyngdal var tre lærere arrestert. Disse to dokumentene viser når de tre kom hjem.
Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 3.
Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 3.
Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 3.
Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 3.

Rapport om skoleforholdene i Kristiansand krets av NL 1942

Våren 1942 ble det avbrekk i undervisningen i skolene på grunn av lærerkonflikten. De fleste lærerne hadde satt seg imot nazimyndighetenes krav. Noen lærere var arrestert. Norges Lærersamband strevde med å få lærere til å bli medlemmer.

I juni skrev lederen for Kristiansand krets av Norges Lærersamband en rapport om skoleforholdene.

Rapport om skoleforholdene i Kristiansand krets av Norges Lærersamband 3. juni 1942, s. 1. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 5.)
Rapport om skoleforholdene i Kristiansand krets av Norges Lærersamband 3. juni 1942, s. 1. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 5.)
Rapport om skoleforholdene i Kristiansand krets av Norges Lærersamband 3. juni 1942, s. 2. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 5.)
Rapport om skoleforholdene i Kristiansand krets av Norges Lærersamband 3. juni 1942, s. 2. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 5.)

Motvilje mot verv i Norsk Lærersamband

Mange lærere hadde tydeligvis sterk motvilje mot å påta seg vervet som lagleder i Norges Lærersamband. I arkivene ligger det brev fra mange lærere som hadde blitt spurt, men som kom med forskjellige slags helsemessige begrunnelser for at de ikke kunne utføre noe verv.

Dette skapte etter hvert stor irritasjon hos kretslederne. Her ser vi at kretslederen i Kristiansand går inn for å pålegge lærere å være lagledere.

Brev 13. juni 1942 fra kretslederen i Norges Lærersamband, Kristiansand, om motvilje mot verv. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 5.)
Brev 13. juni 1942 fra kretslederen i Norges Lærersamband, Kristiansand, om motvilje mot verv. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 5.)

Sympatidemonstrasjon for arrestert lærer i Vennesla

Blant mange lærere var det stor sympati og bekymring for de arresterte kollegaene. Utfordringen var å vise støtte uten å risikere for mye.

Her er et eksempel på at noen lærere i Vennesla hjalp til på en gård som var eid av en arrestert lærer, og at dette skapte stor irritasjon hos kretslederen i Norsk Lærersamband.
Brev 11. august 1942 fra kretslederen for Norsk Lærersamband, Kristiansand, angående støtte til arrestert lærer, s. 1. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 5.)
Brev 11. august 1942 fra kretslederen for Norsk Lærersamband, Kristiansand, angående støtte til arrestert lærer, s. 1. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 5.)
Brev 11. august 1942 fra kretslederen for Norsk Lærersamband, Kristiansand, angående støtte til arrestert lærer, s. 2. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 5.)
Brev 11. august 1942 fra kretslederen for Norsk Lærersamband, Kristiansand, angående støtte til arrestert lærer, s. 2. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 5.)