ENG

Nordmenn i tysk tjeneste

Mange tusen nordmenn samarbeidet, i ulike former, med den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig. Flere av disse gikk i direkte tjeneste for tyskerne, for eksempel i Gestapo, i Organisation Todt eller som frontkjemper i Waffen-SS. 

Opplysninger om nordmenn på «den gale siden» finnes i mange ulike arkiver, og det er ikke videre enkelt å finne opplysninger om enkeltpersoner. Den beste kilden er landssviksakene, politiarkiver og tyske arkiver.

Frontkjempere

Frontkjempere var nordmenn som frivillig vervet seg til de tyske militære styrker, hovedsakelig Waffen-SS, og tjenestegjorde utenfor Norges grenser. Det er antatt at omtrent 4500 nordmenn lot seg verve. Etter krigen ble de straffeforfulgt, og langt de fleste ble dømt til lange straffer i tvangsarbeidsleire. Personer som ble dømt, vil det finnes en landssviksak på. For de som falt vil det normalt ikke finnes noen sak.

Opplysninger om nordmenn som tjenestegjorde i tyske militære styrker kan søkes gjennom Deutsche Dientstelle (WASt).

Frontsøstre

Flere kvinner meldte seg frivillig til å tjenestegjøre som sykepleiere i det tyske Røde Kors (Deutsches Rotes Kreuz). Disse ble kalt «frontsøstre». Noen gjorde tjeneste i Norge, men de fleste ble sendt utenlands. Ofte tjenestegjorde de på sykehus eller på lasaretter i nær tilknytning til frontlinjene. Også frontsøstrene ble straffeforfulgt og dømt etter frigjøringa, og følgelig vil det finnes landssviksak på disse.

Andre kategorier

Nordmenn som tjenestegjorde i Gestapo, Organisation Todt og Nationalsosialistischer Kraftfahrerkorps (NSKK) vil det være vanskelig å finne opplysninger om. Man er da ofte avhengig å gjøre tidkrevende undersøkelser i for eksempel politiarkiver og tyske arkiver.

I Riksarkivet finnes det et arkiv etter Arbeidstjenesten som inneholder personellmapper på befal. Lignende materiale for vanlige menige finnes ikke.