ENG

Rekonstruksjon og reform

Regjeringskontorene 1945–2005. Administrasjon og arkiver IV. Av Ole Kolsrud, Universitetsforlaget 2008.

Rekonstruksjon-Reform

Administrasjon og arkiver IV:

Rekonstruksjon og reform. 
Regjeringskontorene 1945–2005.


Riksarkivaren skriftserie nr. 30.

I boken beskrives de norske departementenes overgang fra eksil og okkupasjon til en epoke preget av gjenreisning, velferdsutvikling, oljealder og innvandring. Hvilke departementer, departementsavdelinger og departementskontorer er i denne prosessen oppstått, endret eller nedlagt i møte med de samfunnsoppgavene som meldte seg? Med andre ord, hvilke organer har etterlatt seg spor i form av arkiver som kan dokumentere den norske statsadministrasjonens aktivitet i denne prosessen?

"Rekonstruksjon og reform" er fjerde bind i serien Administrasjon og arkiver og avslutter en serie på fire bøker om det norske regjeringsapparatet sett fra et arkivfaglig ståsted. Alle fire bind er tilgjengelige for salg fra Arkivverket.

Ole Kolsrud (f. 1941) er historiker og var førstearkivar i Riksarkivet. I tillegg til bøkene om regjeringskontorene har han publisert en rekke artikler om historiske og arkivfaglige emner i norske og utenlandske tidsskrifter.

Av O. Kolsrud, Universitetsforlaget 2008.

Pris kr 250,-

Boken kan bestilles fra [email protected]. Porto kommer i tillegg.