ENG

Publikašuvnnat

Nordisk Arkivnyt 1-2020

  • Maria Press: Nordisk arkivutbildning – med samiskt perspektiv (s.28). Mittuniversitetet i Sverige har ambitionen att organisera en arkivutbildning med samiskt perspektiv i samarbete med högskolor och universitet i Norge och Finland.
  • Anette Alsvik, Grete Gunn Bergstrøm: Publiserer aktuell samisk kulturarv (s.57). Dokumentasjon av arbeidet med den norsk-svenske reinbeitekonvensjonen av 1919.
  • Sametinget i Norge avleverer unikt stedsnavnsarkiv (s.58). Samisk stedsnavnsarkiv overføres i 2021 til Samisk Arkiv – Arkivverket. Arkivet inneholder intervjuer og lydopptak med den samiske befolkningen.

Jahkegirji/Årbok 2020 Muitelusat ja dáhpáhusat Guovdageainnus/Fortellinger og hendelser i Kautokeino.

Kárášjoga jahkegirji/Karasjok årbok 2017

Sámi historjjálaš gáldut Sámi arkiivvas. Čállán: Issáha Niillasa Ovllá Anne Karen/ Anne Karen Hætta Bals, Sámi arkiiva/Samisk arkiv.

Karasjok årbok

NDLA

NDLA  (Digital læringsarena) for viideregående trinn.

Ved arkivar Grete Bergstrøm, Samisk arkiv.

Nordisk Arkivnyt

Nordisk Arkivnyt 3 - 2016
"Jeg gikk meg over sjø og land"

På leiting etter samiske kilder i arkivet. Samiske dokumenter finnes i arkiver. Men hvor enkle er dokumentene å finne? Og, er kildene søkbare på samisk? Artikkel av arkivar Grete Bergstrøm, Samisk arkiv.

Jeg-gikk-meg-over-sjoe-og-land

 

Nordisk Arkivnyt

Nordisk ARKIVNYT 2-2015

Nærmest for kosmopolitter å regne! Et arrangement om nye samiske forskningsfunn. Artikkel av arkivar Grete Bergstrøm, Samisk arkiv.

 

Innlegg på Samdok-konferansen 2014

«Når taushet ikke er gull.» Satsing og samarbeid om unike vokalarkiv ved Grete Gunn Bergstrøm, Samisk arkiv og Sigrun Rasmussen, Riksarkivet, Gardermoen 15.11.2014. SAMDOK / Samla samfunnsdokumentasjon.

Artikkel på lokalhistoriewiki

lokalhistoriewiki.no Artikkel, Sápmi 1910:

På leiting etter en kvinnelig varaordfører Hadde den samiske kommunen Guovdageaidnu den aller første kvinnelige varaordføreren i Norge? Ble virkelig karen Marie Olsen seinere gift Aarseth, gitt slik tillit allerede ved kommunevalgene i 1910?

Nordisk Arkivnyt

Nordisk ARKIVNYT 2-2013

Velkommen inn! EMAproject.com – et kunnskapsrom i Arktis. Artikkel om The Electronic Memory of the Arctic. Sámi Arkiiva samarbeider internasjonalt om å synliggjøre arktiske folks samfunn, kultur, språk og tradisjon. /

Arkivmagasinet

Arkivmagasinet nr. 1/13. Vennligst send 10 par skaller, prima vare! Artikkel av arkivar Grete Bergstrøm, Samisk arkiv.

Nordisk Arkivnyt

Nordisk ARKIVNYT 2-2012 Artikkel. Møte med et menneskes egen melodi. Arkivar Grete Bergstrøm ved Samisk arkiv skriver om å etablere et joikearkiv som digital møteplass.