ENG
org

Arkivverkets organisering

Arkivverkets organisasjonsstruktur trådte i kraft 01. november 2016.

Organisasjonskart 21.2.2018

Ledelsen i Arkivverket

Inga Bolstad

Inga Bolstad

Riksarkivar
481 26 026
inga.bolstad@arkivverket.no

Guri Kaspara Lande

Guri Kaspara Lande

Direktør Strategi og styring, fung. direktør Kommunikasjon og formidling
911 77 256
guri.lande@arkivverket.no

Øyvind Akerhaugen

Øyvind Akerhaugen

Avdelingsdirektør Innovasjon
908 32 215
oyvind.akerhaugen@arkivverket.no

Espen Sjøvoll

Espen Sjøvoll

Avdelingsdirektør Forvaltning
984 11 632
espen.sjovoll@arkivverket.no

Eve Vangsnes Bergli

Eve Vangsnes Bergli

Avdelingsdirektør Publikum
905 25 836
eve.bergli@arkivverket.no

Lene Walle

Lene Walle

Leder Interne Tjenester (fung.)
489 59 476
lene.walle@ arkivverket.no

Bjørn Børresen

Bjørn Børresen

Direktør Norsk helsearkiv
971 53 080
bjobor@arkivverket.no

Anne Størseth

Anne Størseth

HR-sjef
994 76 004
anne.storseth@arkivverket.no

Nils Johan Stoa

Nils Johan Stoa

Statsarkivar
473 70 540
nils.stoa@arkivverket.no

Arkivverkets ledelse
Foto: Berre