ENG
Oljearkivlogo

Skannede originaldokumenter

Det er vårt nasjonale ansvar som Norsk olje- og gassarkiv å bevare og tilgjengeliggjøre arkiv fra petroleumsindustrien. Arkivene etter de største oljeselskapene, fagbevegelsen, bransjeorganisasjoner og leverandørbedrifter på norsk sokkel er avlevert/deponert til Oljearkivet ved Statsarkivet i Stavanger. Så langt har et lite utvalg av disse arkivene blitt skannet og gjort tilgjengelige i Digitalarkivet.