ENG
esso

Ordning av ExxonMobil Norges historiske arkiv

Hva er ordning og hvordan går vi frem når vi skal bevare arkiver?

Statsarkivet i Stavanger har et nasjonalt ansvar for å bevare og tilgjengeliggjøre arkiver fra norsk petroleumsvirksomhet.

Mangeårig målrettet arbeid har resultert i at Statsarkivet nå har tatt imot arkiver fra de største og viktigste aktørene innenfor norsk olje- og gassindustri, blant annet Total, Fina, Elf, Phillips og Statoil. I tillegg har arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og deler av leverandørindustrien deponert store mengder arkivmateriale. I 2008 inngikk Statsarkivet og ExxonMobil Norge en avtale om at Statsarkivet i Stavanger skal oppbevare selskapets historiske arkiver.

Ilegutu hovedlager i Rakkestad. Foto: Per Skarung.

De to store oljeselskapene Esso og Mobil fusjonerte i 1999. Begge selskapene har en lang internasjonal historie. Esso Norge har røtter helt tilbake til 1891. Mens Mobil Norge ble grunnlagt i 1918. De historiske arkivene fra disse selskapene dokumenterer en viktig del av norsk oljehistorie. Fram til 1960-tallet drev både Esso og Mobil med markedsføring og salg av petroleumsprodukter på det norske markedet. Selskapene hadde tankanlegg langs kysten, i tillegg til mange bensinstasjoner og utsalgssteder over hele landet. Esso hadde også to oljeraffinerier ved Oslofjorden, Essoraffineriet Norge på Slagentangen og Vallø Oljeraffineri ved Tønsberg.

De historiske arkivene lå på hovedlageret før de ble deponert hos Statsarkivet i Stavanger. Foto: Per Skarung.

Dagens selskap er et resultat av en mengde fusjoner og oppkjøp av virksomheter fra ulike deler av landet. De fleste av disse virksomhetene er representert med arkiver i det arkivmaterialet Statsarkivet i Stavanger tar vare på for ExxonMobil Norge. I løpet av 2010 vil Statsarkivet i Stavanger ha rundt 300 hyllemeter med historiske arkiver fra ExxonMobil Norge i vårt magasin.

I arkivene befinner det seg mye interessant og nyttig arkivmateriale både for selskapet, forskere og andre interesserte. I ExxonMobils arkiver er det også et rikt fotomateriale som gir et unikt innblikk i utviklingen av oljevirksomheten i Norge. For framtiden vil dette arkivmaterialet være en viktig kilde når norsk oljehistorie skal dokumenteres.

Arkivordning.

Statsarkivets rolle i samarbeidet med ExxonMobil er å ordne arkivmaterialet og gjøre det tilgjengelig for brukerne. Dette innebærer alt fra å fjerne plastmapper, binders og gamle omslag som kan skade materialet over tid, til de gjenværende dokumentene blir pakket i nye syrefrie omslag og lagt i arkivbokser. I ordningsprosessen krymper arkivets volum med mellom 30-50 prosent. Samtidig med ordningen blir innholdet i arkivene beskrevet i Arkivverkets nettkatalog Arkivportalen. Til slutt blir de ferdig ordnede arkivene plassert i Statsarkivets magasin for langtidslagring.

Arkivet-paa-Sama-Lager
Slik så deler av det historiske arkivet på Sama Lager i Harstad ut før det ble sendt til Statsarkivet i Stavanger. Foto: Per Skarung.
Stoevsuging-av-arkiv
Mye av arkivmaterialet er veldig støvete og skittent. Støvet kan være helseskadelig for de som arbeider med materialet. Det må derfor støvsuges og rengjøres før det kan ordnes. Foto: Lena Kristensen.
Slik ender arkivmaterialet opp etter at det er gjennomgått og pakket forsvarlig i arkivbokser. Foto: Eivind Skarung.