ENG
statoil-protokoll 021

Norges dokumentarv

9. desember 2016 ble Statoils første styreprotokoll 1972-1975 innført i registeret over Norges dokumentarv.

UNESCO-registeret over Norges dokumentarv inneholder nå et bidrag fra Norges oljeeventyr. Statoils første styreprotokoll 1972-1975 ble nominert av Norsk olje- og gassarkiv i juni 2016 og ved lanseringen i desember samme år ble denne innlemmet i registeret. 

​Statsarkivet i Stavanger mottok styreprotokollen fra Statoil i 2012 og den befinner seg trygt i magasinet vårt. Den inneholder referatene fra styremøtene de første årene i Den norske stats oljeselskap A/S, senere Statoil ASA. De to første årene har blitt skannet og er tilgjengelig for alle på Digitalarkivet

​Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World som ble opprettet i 1992 for å gi et nødvendig løft for å synliggjøre og redde kulturarven. I 2016 ble 12 nye dokumenter med betydning for norsk historie tatt inn i samlingen over Norges viktigste dokumenter. Dermed er det 101 dokumenter i registeret. 

​Styreprotokollen fra Statoil er det første bidraget fra Statsarkivet i Stavanger, og et av de første eksemplene på norsk oljeindustri i dokumentarvregisteret. Som det står beskrevet på Kulturrådets hjemmeside:

​"Protokollen opptas i Norges dokumentarv som et viktig uttrykk for det norske olje- og gasseventyret. Petroleumsindustrien har i en årrekke vært landets største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi.

​Protokollen symboliserer et viktig skifte i norsk oljehistorie: Et norsk statlig selskap tok sin plass blant de private, internasjonale oljeselskapene. Her får vi innblikk i Statoils første tre år med tilsettingen av Arve Johnsen som selskapets første administrerende direktør og selskapets strategiske veivalg som eksempler.

​Styreprotokollen er et helt sentralt dokument for å forstå Statoils tidlige historie og de valg som ble gjort for å bygge opp en norsk nasjonal oljeindustri. Den er et viktig symboldokument for Norge ved at Statoils historie er en helt sentral del av Norges historie."

​Vi er meget stolte av dette og gratulerer samtidig Statoil ASA. Ved arrangementet i Oslo i desember mottok både Statoil ASA og Norsk olje- og gassarkiv diplom. Arve Johnsen deltok også ved arrangementet og ble intervjuet på scenen av Øyvind Ødegaard, leder av Den norske komiteen for verdens dokumentarv.

Fra venstre: Torkel Thime, Arve Johnsen, Roald Henrik Tjorteland, Hilde Alexandra Grønland Kuburic, Eivind Skarung og Janet Birkedal Martin.
Fra venstre: Torkel Thime, Arve Johnsen, Roald Henrik Tjorteland, Hilde Alexandra Grønland Kuburic, Eivind Skarung og Janet Birkedal Martin.
Øyvind Ødegaard. Foto: Janet Birkedal Martin
Tora Aasland. Foto: Janet Birkedal Martin
De nye innlemmelsene i 2016. Foto: Janet Birkedal Martin
De nye innlemmelsene i 2016. Foto: Janet Birkedal Martin
De nye innlemmelsene i 2016. Foto: Janet Birkedal Martin
Fra venstre: Øyvind Ødegaard, Torkel Thime, Hilde Alexandra Grønland Kuburic, Arve Johnsen og Eivind Skarung. Foto: Janet Birkedal Martin
Intervju av Arve Johnsen, foto: Eivind Skarung.
Intervju av Arve Johnsen, foto: Eivind Skarung.
Arkivstykket med protokollen. Foto: Mette Tjørhom Frick.
Styremøteprotokoll nummer 1 for årene 1972 til 1975. Foto: Mette Tjørhom Frick.
Statoil styremøter 1972-1975. Foto: Mette Tjørhom Frick
Side 1 i den første styreprotokollen. Foto: Mette Tjørhom Frick
Statoils første styreprotokoll. Foto: Mette Tjørhom Frick