ENG
Oljearkivlogo

Tidligere

We are pleased to announce the 5th conference of the European Oil and Gas Archives Network will be held at the Maritime Museum, Rotterdam, from 18 – 21 June 2014. "Building Energy Histories" is this year's theme. 

​Norsk olje- og gassarkiv lanseres den 16. september 2014, kl. 10-13 i lokalene til Esso Norge AS, Grenseveien 6, Sandnes. Vi gleder oss til å samle representanter fra norsk olje- og gassindustri, forskningsmiljøer, politikere og myndigheter for å markere denne viktige satsingen. Lanseringen foretas av kulturminister Thorild Widvey. Bidrag bl.a. fra Statoils første adm. dir. Arve Johnsen og adm.dir i Norsk olje og gass, Gro Brækken.

Fra lanseringen:

Kulturminister Thorhild Widvey og prosjektleder Norsk olje- og gassarkiv Torkel Thime. Foto Ine Fintland.

Lanseringsarrangementet i dag var en stor suksess. Representanter fra regjeringen, olje- og gassindustrien, arkiv- og forskningsmiljøene markerte Norsk olje- og gassarkiv. Både Gro Brækken, adm. dir. i Norsk olje og gass, Arve Johnsen, Statoils første adm. dir. og ikke minst kulturminister Thorhild Widvey understreket viktigheten av Norsk olje- og gassarkiv.

Arve Johnsen og Fredrik Hagemann. To personer som har vært helt sentrale i utviklingen av det norske olje- og gasseventyret. Foto Ine Fintland

– Dette spennende pilotprosjektet Norsk olje- og gassarkiv vil sikre at autentiske vitnemål fra store endringer i nasjonens liv blir bevart og gjort tilgjengelig for bruk. Statsarkivet i Stavanger har i arbeidet med arkiver etter olje- og gassektoren utviklet høy kompetanse om sektoren. Pilotprosjektet skal definere en videre systematisering av arbeidet. Dette er viktig arbeid som vil sikre historien om fremveksten av Norge som oljenasjon for fremtiden. Den rivende utviklingen vårt land har hatt siden starten på oljeeventyret er uten sidestykke, og fremtidige generasjoner kan lære mye av hvordan vi har forvaltet de verdiene som er skapt, sa kulturminister Thorhild Widvey.

Anne Elisebeth Skogen og Kristin Sandvik Halgunset hadde en sterk og rørende fortellerforestilling om livet som sykepleier på Frigg-feltet.

En stor takk til ExxonMobil som var vertskap for arrangementet. Nedenfor ser du bilder fra lanseringen. 

Kulturminister Thorhild Widvey og Morten Mauritzen, Lead Country Manager Esso Norge. Foto Ine Fintland.
Lansering. Foto Ine Fintland
Thorhild Widvey og Arve Johnsen
Thorhild Widvey og  Arve Johnsen
Arve Johnsen, Terje Haram (Lokalhistorisk Arkiv Bergen), Eivind Skarung og Janet Birkedal Martin (Norsk olje- og gassarkiv).  Foto Ine Fintland.
Arve Johnsen, Terje Haram (Lokalhistorisk Arkiv Bergen), Eivind Skarung og Janet Birkedal Martin (Norsk olje- og gassarkiv). Foto Ine Fintland.
Arve Johnsen og medarbeiderne i Norsk olje- og gassarkiv Eivind Skarung, Janet Birkedal Martin og Ine Fintland.
Lansering. Foto Gordon Blakely
Lansering. Foto Gordon Blakely
Lansering. Foto Gordon Blakely
Torkel Thime, prosjektleder for Norsk olje- og gassarkiv. Foto Gordon Blakely
Janet, Eivind, Ine. Foto Gordon Blakely
Statsarkivar Inger Messmer takker varaordfører Pål Morten Borgli for varm velkomst til Sandnes. Foto Gordon Blakely
Gro Brækken, Norsk olje og gass. Foto Gordon Blakely
Lansering. Foto Gordon Blakely
Lanseringsmat
Kulturminister Thorhild Widvey. Foto Gordon Blakely
Sjukepleiar offshore. Olje- og gasshistorier. En sterk historie av Anne Elisebeth Skogen med musikk fremført av Kristin Sandvik Halgunset. Foto Gordon Blakely
Lansering. Foto Gordon Blakely
Lansering ovenfra. Foto Gordon Blakely
Tidligere direktør ved Oljedirektoratet, Fredrik Hagemann, mottar applaus. Foto Gordon Blakely
Regiondirektør Lene Walle, Arkivverket. Foto Gordon Blakely
Arkivet etter Statens oljekontor frigis. Foto Gordon Blakely
Siobhan Convery, Head of Special Collections, University of Aberdeen. Foto Gordon Blakely
Siobhan Convery, Head of Special Collections, University of Aberdeen. Foto Gordon Blakely
Statoils første direktør, Arve Johnsen. Foto Gordon Blakely
Lansering. Foto Gordon Blakely

Årets Kapittel på Sølvberget handlet om hvordan oljen former måten menneskene lever og tenker. Det sorte gullet har endret verden på en altomfattende måte. De enorme kildene av fossil energi har vært helt nødvendig for å bygge det vanvittige overflodsamfunnet vi vestlige mennesker lever i. Diverse foredrag, blant annet av Arne Treholt. 

 

Referansegruppen er nå etablert. Vi er svært glad for å ha fått på plass en meget kompetent og interessert referansegruppe for Norsk olje- og gassarkiv. Gruppens oppgave er å gi råd og synspunkter på våre aktiviteter og prioriteringer og bistå i gjennomføringen av disse. Gruppen består av personer fra olje- og gasselskapene, fagforeningene, bransje- og interesseorganisasjoner, petroleumsmyndighetene, forskningsinstitusjonene og kulturvernsektoren.

Disse er med:
- Arve Johnsen, advokat
- Anette Homlong Storeide, 1.amanuensis, Institutt for språk og litteratur, NTNU
- Bjørn Vidar Lerøen, spesialrådgiver, Norsk olje og gass
- Gro Mjellem, daglig leder, Norsk petroleumsforening
- Finn E. Krogh, direktør, Norsk oljemuseum
- Inger Lise Strømme, direktør for dataforvaltning og organisasjon, Oljedirektoratet
- Hilde-Marit Rysst, leder, SAFE
- Leif Johan Sevland, adm.dir., ONS
- Lene Walle, regiondirektør, Riksarkivet
- Stig S. Kvendseth, direktør kommunikasjon og myndighetskontakt, ConocoPhillips
- Torkel Thime, prosjektleder, Arkivverket/Norsk olje- og gassarkiv.
- Øyvind Ihlen, professor, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

ENI er verdens sjette største oljeselskap. Det norske datterselskapet ble etablert den 20. mai 1965 og fyller med andre ord 50 år i dag. Selskapet, med sine drøyt 400 ansatte i Stavanger og Hammerfest, feirer dagen med et stort arrangement der  Norsk olje- og gassarkiv har fått i oppgave å formidle selskapets historie.

Selskapet, som den gang het Agip Norge AS, inngikk fra starten et samarbeid med Phillips og Petrofina. De utgjorde sammen den såkalte Phillipsgruppen, der Agips andel utgjorde 15%. Phillipsgruppen gjorde det første store oljefunnet i Norge – Ekofisk. Pr. 2010 har dette feltet alene produsert verdier for 1791 milliarder kroner. 15% blir således en god slump penger. Ekofiskfeltet har således vært en gullgruve både for Norge og Eni.

I dag er selskapet kanskje mest kjent som operatør for det store Goliatfeltet i Barentshavet utenfor Hammerfest.

The 6th conference of the European Oil and Gas Archives Network will be held at the A.P. Moller – Maersk Headquarters, Copenhagen, from 28 – 29 May 2015. EOGAN is a network for people working to preserve and promote the use of oil and gas-related records - people from oil and gas archives, business archives related to oil and gas, museums with an interest in energy and academics working on topics related to oil and gas. The EOGAN conference serves as a platform where these three disciplines – business archives, museums, universities - can meet and exchange ideas in an informal manner.

Prosjektleder for oljearkivet, Torkel Thime, holdt en presentasjon av Norsk olje- og gassarkiv på konferanse i Milano 15.-16. juni 2015. Konferansen var arrangert av den internasjonale arkivorganisasjonen ICA, seksjon for bedriftsarkiver (ICA – SBA)

Norsk Oljemuseum markerte 50-års milepælen for første konsesjonsrunde på norsk sokkel med å invitere til jubileumsarrangement og åpning av utstillingen «Samboer med oljå 1965-2015».

Jubileumsutstillingen er et samarbeid med avistegneren Roar Hagen. Gjennom tegningene ønsker museet å speile sentrale tema, hendelser og personer fra «oljå». I tillegg har Hagen laget nye tegninger til utstillingen som binder sammen deler av den tidlige Norges- og oljehistorien.

Til høsten samarbeider de Norsk olje- og gassarkiv med Norsk oljemuseum om prosjektet "oljepionerene".

​Årets tema for Norske historiedager var Ressurser: Energi, makt og mennesker. Det ble et tett faglig program og spennende ekskursjoner. Konferansen ble i 2015 arrangert av lokallaget til Norsk historisk forening (HIFO Rogaland), sammen med Universitetet i Stavanger, Jærmuseet, Museum Stavanger, Statsarkivet i Stavanger og Interkommunalt arkiv i Rogaland.

Tema for årets Arkivenes dag er "Grenseløst" og arrangementet avholdes i lokalene til Stavanger byarkiv. Norsk olje- og gassarkiv vil være en av arkivinstitusjonene som stiller for anledningen. 

Onsdag 2. desember 2015, ble Kulturminne Valhall lansert på Norsk Oljemuseum. Dokumentasjonsprosjektet om Valhall er utført i perioden 2013-2015 i et nært samarbeid mellom Norsk Oljemuseum, Norsk olje- og gassarkiv/Statsarkivet i Stavanger, Nasjonalbiblioteket og BP/Hess.

Resultatet har blitt en omfattende samling av dokumentasjon om feltet, presentert gjennom nettstedet www.kulturminne-valhall.no . Arkivdelen av prosjektet omfatter ca. 200 hyllemeter med arkiver fra operatørselskapet BP Norge AS og lisenspartneren Hess.

Valhall er norsk sokkels sørligste, og kanskje mest kompliserte olje- og gassfelt, oppdaget i 1975 og satt i drift fra 1982.

Kulturminne Valhall-prosjektet omfattet plattformene på Valhall og Hod. Rørledninger var også inkludert i prosjektet. Kulturminne Valhall belyser fysiske strukturer over vann og på havbunnen; eksteriører, interiører, maskiner og utstyr samt vesentlige modifikasjoner.

Det er gjort en systematisk utvelgelse av dokumentarisk kildemateriale knyttet til Valhall i årene fra 1962 til 2012  Prosjektet omfatter dokumentasjon og skildringer av karakteristiske trekk ved utviklingen av feltet. Dette inkluderer teknologisk utvikling, spesielle prosjekter, historiske hendelser, forhandlinger og vedtak som ligger bak utbyggingsbeslutninger og valg av utbyggingsalternativ, politiske avgjørelser og debatt om utbyggingen. 

Tidligere er dokumentasjonsprosjektene Kulturminne Ekofisk (2002—2005), Kulturminne Frigg (2005—2008) og Kulturminne Statfjord (2008—2012) gjennomført. Kulturminne Valhall utgjør en videreutvikling av erfaringer fra de tidligere prosjektene. 

Se skannede originaldokumenter fra Valhall

​Prosjektet Kulturminne Draugen er i gang! Draugen var det første feltet som kom i drift nord for 62. breddegrad, og representerer en milepæl i norsk petroleumshistorie. Tirsdag 19.januar var representanter for Norsk Oljemuseum og Norsk olje- og gassarkiv i Kristiansund hos driftsorganisasjonen til Draugen. Dette ble starten på et tre års langt prosjekt for å dokumentere Draugen- feltet som et teknisk-industrielt kulturminne. Representanter fra Shell, fagorganisasjonene, lokalt næringsliv og det politiske miljøet stilte opp. Det ble et fantastisk lærerikt og spennende førstemøte. Her ble det knyttet kontakter og utvekslet historier og erfaringer som blir nyttige i arbeidet videre. Norsk olje og gassarkiv skal i prosjektet kartlegge aktuelle arkiv. Målet er å ta inn 200 hyllemeter arkiver fra ulike aktører som dokumenterer alle aspekter ved dette viktige feltet for ettertiden.

”Kulturminne Draugen er en videreføring av arbeidet med de ferdigstilte kulturminneprosjektene for Ekofisk (2005), Frigg (2008), Statfjord (2012) og Valhall (2015). Som operatør for feltet har A/S Norske Shell, på vegne av partnerne i Draugen-lisensen, gitt Norsk Oljemuseum i oppdrag å gjennomføre dokumentasjonsprosjektet.”

​As we created 3 films for the NESCT-project in the autumn of 2015 we decided to contribute to the SPA film festival with one of those films. Our topic is the useage of archives in documenting the petroleum history of Norway, so this fit the brief of the contest. Originally they were too long for the 10 minute rule, so we chose one of them and adapted it for this purpose. The shorter film's title is Accidents, Safety and Archives. Fingers crossed!

Nær 600 historiske fotografier av Esso-bensinstasjoner mellom Svalbard og Kristiansand er tilgjengelige på Arkivverkets digitale fotoarkiv fra 25. februar 2016 av. Disse kommer fra en bildesamling på ca. 4000 som er del av ExxonMobil Norges historiske arkiv. Arkivet som har blitt overlevert til oss, dokumenterer Essos historie i Norge fra 1890 til 1999. Finner du din Esso-stasjon i bildearkivet?

 

Åpning av Svelgen bensinstasjon i 1963 (Statsarkivet i Stavanger/Esso Norge AS, fotograf ukjent).

Norsk olje- og gassarkiv og Norsk oljemuseum inviterer studenter, lærere og forskere fra universiteter og høgskoler, som er interessert i olje- og gassektoren i vid forstand, til forskningskonferanse i Stavanger.

Vi forvalter en omfattende dokumentasjon om norsk petroleumsvirksomhet i form av film, foto og arkivmateriale, men også en stor mengde tilrettelagt informasjon på Internett (Kulturminne Ekofisk, Frigg, Statfjord og Valhall samt digitalarkivet under Arkivverket).

Her ligger bachelor-, mastergrad- og phd-oppgaver i kø.

Formålet er todelt. Vi ønsker for det første å spre kunnskap om det kildematerialet som er bevart og hvordan dette kan utnyttes. For det andre, og ikke minst, ønsker vi forslag og synspunkter på hva som bør bevares og hvordan det best mulig kan tilrettelegges for bruk.

 

Etterpå:

Norsk Oljemuseum og Norsk olje- og gassarkiv holdt forskningskonferanse i mars som skulle tilrettelegge for forskningsarbeid om oljesektoren og dens historie. Det var to interessante dager med mange spennende foredrag, utflukt til Jåttåvågens skjeve tårn og omvisning på Oljemuseet. Vi takker alle som bidro og gleder oss til å se resultater. 

 

Her kan du finne mer fra forskningsseminaret.

​Det 7. norske arkivmøte ble arrangert på Fornebu. Arrangementet er et samarbeid mellom Riksarkivaren, Norsk Arkivråd, og Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

18. mai 2016 ble utstillingen "Fra oljeformue til finansformue" åpnet på Norsk Oljemuseum i Stavanger. Utstillingen er en del av Norges Banks 200-årsjubileum, samt en markering av at oljefondet i år fyller 20 år. Den er et samarbeid mellom Norges Bank og Norsk Oljemuseum. Utstillingen vil gi et dypere innblikk i norsk økonomisk historie etter oljens inntreden og hva oljefondet betyr for landet. 

Åpningen inneholdt korte innlegg fra Øystein Olsen, Yngve Slyngstad og Tora Aasland og musikk fra Stavanger Steel Drum Bank. Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø sto for den offisielle åpningen.

Norsk olje- og gassarkiv var tilstede ved åpningen og gratulerer jubilantene.

The Norwegian Oil and Gas Archives was represented at the EOGAN 2016 conference in Viggiano in mid June. This was the 7th conference of the European Oil & Gas Archives Network and this year 50 participants met in the south of Italy. The participants represent oil and gas companies, state agencies, universities, museums and archival institutions - all with a special interest in oil and gas history. This year's theme was: “Capturing oil and gas – challenges for records managers, archivists, curators and researchers.” With a wide range of interesting presentations, the conference was a success. 

Nå er muligheten her se den unike filmen som dokumenterer oljearbeidernes liv på Ocean Traveler i Nordsjøen på midten av 1960-tallet. Ocean Traveler var en boreplattform bygget i USA og brukt i Mexicogulfen. I 1966 ble den overført av Esso til de første leteboringene på norsk sokkel i Nordsjøen, etter at nederlenderne hadde gjort Groningen-funnet i 1959. Plattformen gjorde 16. juli 1966 et begrenset funn i Nordsjøen, i en blokk som langt senere ble funnsted for Balderfeltet. Filmen varer like over en time og er i farger. Norsk olje- og gassarkiv har arkivene etter Ocean Traveler.

 

When oil and gas was discovered in the North Sea, the need for a meeting place for the companies in this new industry emerged. ONS was held for the first time in 1974, and has more than 40 years of proud history.

​This year the Norwegian Oil and Gas Archives & the Norwegian Oil Museum are honoured to take part in this history by contributing with a session titled: "Archives and history – analyzing times of transition”.

​We hope to see all of you on the 1st of September in Stavanger!

Here's more about the session we held at ONS 2016

Oljearkivet var representert ved Norsk Oljemuseums filmpremiere for filmen "Oljeunge" som skal spilles i kinosalen i deres utstilling i tiden fremover. Filmen tar opp emner som hvordan det var for barna å vokse opp i Stavanger på 70- og 80-tallet da oljen kom til byen. Kristoffer Joner spiller Thomas som har far som jobber på plattform. Teksten er inspirert av nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhres tekst "Oljeunge". Filmen på 16 minutter inneholdt mange kjekke videoklipp fra norsk oljehistorie. Vi anbefaler en tur til Oljemuseet i nær fremtid. 

nettsideangola

Torsdag 24. november hadde Norsk olje- og gassarkiv besøk fra Ministério dos Petróleos i Angola og Oljedirektoratet. Petroleumsdepartementet i Angola hadde sendt to av sine tjenestemenn på studietur til Norge. I samarbeid med Oljedirektoratet og Norad har de besøkt flere institusjoner i Stavanger.

Oljedirektoratet har i flere år samarbeidet med myndighetene i Angola. Det var OD som tok kontakt med Oljearkivet og ville vise fram vårt arbeid til de angolanske representantene. Målet med besøket hos NOGA var å lære mer om hvordan vi arbeider med historisk dokumentasjon av petroleumssektoren.

Vi fortalte dem litt om Arkivverket og det offentlige regelverket for bevaring av arkivmateriale. Vi snakket også en del om samarbeidet vi har med oljebransjen i Norge og hvordan vi går frem for å få tak i oljearkiver. Vi la også vekt på å presentere de digitale ressursene vi har tilgjengelig. Vi viste fram Arkivportalen og de skannede petroleumsarkivene som er tilgjengelige på digitalarkivet.

Etter presentasjonene fikk de en liten omvisning i våre lokaler. Vi hadde også fått god hjelp av vår utmerkede konservator Hanne Karin. På konserveringsavdelingen fikk vi se flere eksempler på dokumenter og fotografier i forskjellige faser av nedbrytning. Hanne Karin la vekt på hva som kan skje med materiale som er utsatt for mye fuktighet og varme. Dette var aktuelle problemstillinger for arkivlokalene i Petroleumsdepartementet i Angola.