ENG
1f787867-51d2-4fd2-91af-2e7788c6c156

Papirjournaler digitaliseres hos Norsk helsearkiv

© Foto: Vegard Breie

Kvalitet og kvantitet i digitaliseringen – ja takk begge deler!

Norsk helsearkiv er på vei mot årets mål om å digitalisere 36 millioner sider med pasientjournaler. Vi fokuserer både på kvalitet og kvantitet i arbeidet for å sikre vekst i Helsearkivregisteret.

Det nye året er godt i gang, og januar-målet om å digitalisere 3,5 millioner sider med pasientarkiver ble mer enn oppnådd. Dette betyr at vi er godt på vei til å nå årets mål, som er å digitalisere 36 millioner sider. Ikke mindre enn 165 000 er antallet sider vi har mål om å digitalisere i løpet av en arbeidsdag. Noe av materialet er enklere å jobbe med, og da kan vi passere 250 000 digitaliserte sider i løpet av en dag.

Men det er ikke bare kvantiteten som betyr noe for arbeidet, kvaliteten er minst like viktig. Derfor jobber vi stadig med å utvikle og forbedre vår digitaliseringsprosess. Det gjør vi både gjennom å utveksle erfaringer, evaluere oss selv og å jobbskygge hverandre. I året som gikk tok vi også i bruk LEAN, en metode som brukes for å forbedre prosesser gjennom å skape en mer strømlinjeformet produksjon. Ved hjelp av denne metoden fikk vi fjernet en rekke unødvendige tidstyver.

Med dette ligger alt til rette for å sikre både kvalitet og vekst i Helsearkivregisteret også i det nye året.