ENG
Bjorn_Helse_og_kvalitetsregister_konferansen_AV_02203_Foto_Idunn_Regine_Uri_Jacobsen

Bjørn Børresen, områdedirektør ved Norsk helsearkiv

© Idunn Regine Uri Jacobsen / Arkivverket

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen er over for denne gang

Konferansen ble arrangert 25. og 26. oktober i Oslo, og i år var Norsk helsearkiv med som arrangør sammen med blant andre Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det ble innholdsrike dager med faglig påfyll og gode refleksjoner, og ikke minst god mat og nye bekjentskaper.

Årets program var både innholdsrikt og variert, og hadde «pasientens beste» som overordnet tema. Her er noen av temaene deltagerne fikk innsikt i:

 • Presentasjon av ulike helseregistre: Her ble blant andre Norsk helsearkiv presentert av direktør Bjørn Børresen.
   
 • Paneldebatt om helseforvaltning: Da Regjeringen tidligere i år varslet omorganisering av helseforvaltningen, advarte flere mot oppsplitting av fagmiljøer. Vi tok debatten om den nye helseforvaltningen.
   
 • Hva skal spesialisthelsetjenesten gjøre mindre av? Det er verken penger eller personell nok til å fortsette å øke oppgavene i spesialisthelsetjenesten, og statsråd Kjerkol har også bedt sykehusene om å se på hva de kan gjøre mindre av. Hvordan kan vi få til det?
   
 • Trygg akuttmedisin: For første gang har et regionalt helseforetak rullet ut et stort kvalitetsforbedringsprosjekt som har sin bakgrunn i resultater fra et kvalitetsregister. Spesialist i anestesiologi Mads Gilbert og administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord RHF kom for å fortelle mer om prosjektet “Trygg akuttmedisin” ved UNN, som skal gi raskere behandling til hjerteinfarktpasienter.
   
 • Kvinnehelse: Kvinnehelse er et stadig viktigere tema både nasjonalt og globalt. I denne bolken fikk vi presentasjoner fra Kvinnehelseutvalget, som la fram sin rapport tidligere i år.
   
 • Kunstig intelligens (KI): Ishita Barua fortalte om KI som «Legenes nye superkrefter».Hva er erfaringene? Er alt bare rosenrødt, eller er det noen etiske fallgruver her?
   
 • Når det verste skjer: Hvordan kan registerdata og klinisk informasjon benyttes til læring og forebygging innen kvinners og barns helse? I denne bolken ble erfaringer fra arbeid med mødredødsfall, arbeid med perinatalkomiteene, og et pågående prosjekt for registerbasert helseovervåking og behandlingsvurdering for alvorlig utfall hos mor og barn presentert.  Her fikk vi også en avslutningskommentar fra Espen Rostrup Nakstad.
   
 • Tre parallellsesjoner: her kunne deltagerne velge om de ville få med deg posterpresentasjoner, presentasjon om tilgang til helsedata eller om automatisert datafangst til helseregistre.


Andre viktige tema som ble tatt opp var kunstig befruktning, fosterdiagnostikk, forebygging av selvmord og dødelighet under pandemien.

Vi ser allerede frem til neste konferanse!