ENG

Policy for frivillighet i Arkivverket

Formålet med frivillig arbeid for Arkivverket er å jobbe sammen med individer, grupper, partnere og foreninger for å oppnå Arkivverkets ambisjoner om bedre tjenester for alle. Det er gode muligheter til å finne meningsfulle oppgaver hos Arkivverket for alle som er interessert i historie og teknologi, og som ønsker å bidra med frivillig arbeid. Ved å samarbeide med publikum vil vi sammen kunne bidra til å oppfylle flere av brukernes ønsker i løpet av kortere tid, og veien fra ide til ferdig resultat blir kortere.

Hvordan

Arkivverket vil i tett dialog med relevante aktører, finne oppgaver innenfor definerte områder som egner seg godt for brukermedvirkning. Det vil bli etablert dugnader innenfor hvert område der frivillige kan bidra.

 1. Digital dugnad: Øke digital tilgang av arkivmateriale

  Arkivverket har gode erfaringer fra samarbeid med frivillige, særlig innenfor områdene transkribering, metadatatilførsel, konservering og skanning. Dette ønsker vi å utvikle videre.

 1. Slektshjelp - veilede publikum i slektsforskning på lesesalen

  Ved å bidra med veiledning på lesesalene i Arkivverket kan frivillige hjelpe andre brukere til å komme i gang med arkivstudier.

Ansvar og rettigheter 

Arkivverket:

 • er ansvarlig for og koordinerer alle dugnadene som initieres
 • skal synliggjøre innsatsen fra frivillige gjennom god omtale i ulike fora og på ulike plattformer, samt i statistikk i årsmeldinger
 • er ansvarlig for resultatet av frivilliges arbeid og kan la være å publisere arbeid som ikke er i henhold til instruksene
 • står fritt til å publisere og dele resultater av frivilliges arbeid
 • vil ved behov gi frivillige tilgang til relevant utstyr for arbeid som skal utføres i Arkivverkets lokaler

Frivillige:

 • vil få opplæring og/eller tilgang til veiledninger og tilsvarende fra Arkivverket, samt oppfølging underveis
 • må bruke eget utstyr for arbeid som skal utføres hjemmefra/på nett
 • skal utføre arbeidet etter de instrukser som er gitt
 • skal ikke erstatte personalet i Arkivverket
 • mottar ikke vederlag for arbeidet som utføres i Arkivverket
 • vil bli kreditert for arbeidet i henhold til gjeldende retningslinjer