ENG
hands-2069206_960_720

Offentlig elektronisk postjournal

Arkivverkets offentlige journal er digitalt tilgjengelig via fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets tjeneste OEP.

I OEP kan du søke i brev og dokumenter fra alle Arkivverkets institusjoner, Riksarkivet, statsarkivene, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Via denne tjenesten  kan du bestille den informasjonen du ønsker innsyn i. Bestillinger du gjør blir sendt til den Arkivverket.

Om OEP

Offentlig elektronisk postjournal er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Virksomhetene bruker publiseringsløsningen til å gjøre sine egne postjournaler tilgjengelig på Internett for alle. De ulike postjournalene blir deretter samlet i en felles database som blir gjort søkbar for brukerne. Brukerne kan søke etter informasjon gjennom OEP og bestille innsyn i den informasjonen de finner interessant. Denne bestillingen blir sendt til den virksomheten som er ansvarlig for journaloppføringen. Deretter blir bestillingen behandlet av virksomheten som et innsynskrav, og brukeren får svar direkte fra virksomheten.