ENG
BERRE_kvinne og jente

Vil videreføre satsing på Digitalarkivet

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Bevilgningen til utvikling av et felles nasjonalt digitalarkiv videreføres. I Kulturdepartementets budsjett for 2021 er det foreslått 35 millioner til dette formålet.

I fjor gikk Stortinget inn for å tildele 140 millioner kroner over fire år til utvikling av nye løsninger for langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring av historiske arkiver og data. 2021 blir det andre året med denne satsingen. 

Arkivverket er godt i gang med å bygge det nye Digitalarkivet, hvor stat, kommune og private kan laste opp, få sikret og vist sine digitale arkiver.

- En ny digitalarkivløsning vil gi én inngang for alle, og det er både en demokratisk og distriktsvennlig løsning, sier riksarkivar Inga Bolstad.  

Regjeringen foreslår også videreføring av  

  • 5 millioner kroner til samarbeidsløsningen for digitalisering mellom Nasjonalbiblioteket og Arkivverket 
  • 5 millioner kroner til styrking av Arkivverkets IT-infrastruktur 
  • prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål med 12 millioner kroner 


Arkivverket vil ha kostnader til husleie i forbindelse med overtagelse av det nye magasinet i Mo i Rana i fjerde kvartal 2021. Det er derfor foreslått en økning på 2,6 mill. kroner til husleie og drift av magasinene, samt 3 millioner kroner til stålkasser for frakt og oppbevaring av arkivmateriale i Mo.  

Norsk helsearkiv er organisert som en særskilt virksomhet innenfor Arkivverket, og finansieres over Helse og omsorgsdepartementets budsjett. 2021 vil være det første året med full drift. Budsjettforslaget er i tråd med tidligere utarbeidet langtidsbudsjett. 

Statsbudsjettet skal behandles og vedtas i Stortinget, dette skjer i desember.