ENG
IMG_0462 x_resized_20201026_095532284

Bodil Løver og Hans A. Gulli i Arkivverket studerer en protokoll i det ferdig ordnede Sølvverksarkivet. Foto: B. I. Berg, Norsk Bergverksmuseum.

Viktig sølvverksarkiv tilgjengelig for publikum

Arkivene etter Kongsberg sølvverk og tilhørende bergverksarkiver er nå ferdig ordnet. Med det er et av Norges eldste og best bevarte bedriftsarkiver tilgjengelig for publikum.

I 2017 tilbakeførte Arkivverket arkivet etter Kongsberg sølvverk til Statsarkivet i Kongsberg fra Riksarkivet i Oslo, der arkivene hadde vært oppbevart siden 1962. Med på flyttelasset var også arkivene etter bergamtene på Kongsberg, Det Norske Myntverket før 1815 og Kongsberg Jernverk. Totalt var det over 400 (hylle)meter arkivmateriale som ble overført og som nå er ordnet, i samarbeid med Norsk Bergverksmuseum.

Et av de eldste og best bevarte bedriftsarkivene i Norge

Sølvverksarkivet har dokumentasjon helt tilbake til oppstartsåret 1623, og er med det et av de eldste og best bevarte bedriftsarkivene i Norge. Det er et spesielt arkiv, knyttet til den unike virksomheten som fant sted i forbindelse med sølvverksdriften. Historien om Sølvverket er også en viktig del av Kongsbergs identitet, og arkivet er mangfoldig. Det er både teknologihistorie, økonomisk historie, administrasjonshistorie, befolknings- og sosialhistorie, kulturhistorie og lokalhistorie.

Alle som har forfedre som var ansatt ved Sølvverket, vil finne detaljerte kilder i personalforvaltningsdelen av arkivet. Det finnes også egne serier med opplysninger om drift, teknikk, administrasjon og eiendomsforhold ved de ulike delene av bergverket.

– Arkivverket er glade for at sølvverksarkivene nå er ordnet, sier riksarkivar Inga Bolstad. – De er en viktig kilde for både forskere, lokalhistorikere, slektsgranskere og andre interesserte. For tre år siden fikk vi flyttet arkivet tilbake til der det hører hjemme, og nå er det endelig tilgjengelig for publikum ved Arkivverkets lesesal på Kongsberg, avslutter Bolstad.