ENG
BERRE 9384logo

Foto: Arkivverket/BERRE)

Veileder i personvern for arkivbevarende institusjoner

Trenger du råd om GDPR og arkiv?  Veileder i personvern for arkivbevarende institusjoner kan hjelpe!

Arkivverket er glad for endelig å kunne lansere en norsk veileder i personvern for arkivbevarende institusjoner. Veilederen er et resultatet av et omfattende arbeid som er gjort i Europakommisjonens ekspertgruppe på arkiv – European Archives Group (EAG), hvor også Arkivverket er medlem. Til nå har veilederen imidlertid bare vært å finne på EAG sine nettsider, og bare på engelsk. Men nå lanserer også Arkivverket veilederen på sine nettsider, og i en rykende fersk norsk versjon til glede for enda flere.

Formålet med veilederen er å gi informasjon og råd om forholdet mellom arkiv og GDPR, sett ut ifra et arkivfaglig ståsted. Den vil være et nyttig arbeidsverktøy for ulike typer arkivarer, uavhengig av deres geografiske plassering og institusjonell tilhørighet. 

Dette er altså en veileder om GDPR som er felles for alle europeiske arkivbevarende institusjoner. Men veilederen går ikke noe videre inn på de forskjellige nasjonale tilpasninger som GDPR åpner for og som gjelder for de ulike medlemslandene. I stedet oppfordrer EAG sine medlemmer å følge dette opp i sine respektive land.

Arkivverket har derfor valgt å opprette tillegget «Arkivverkets merknader til veileder i personvern for arkivbevarende institusjoner». Dette er merknader som Arkivverket vil oppdatere, vedlikeholde og publisere etter hvert som relevant nasjonalt lovverk oppdateres i tråd med GDPR, når det etableres tolkningspraksis, og ved eventuelle avklaringer med personvernmyndighetene.

Arkivverket ønsker gjerne innspill til både veilederen og merknadene. Vi vil ta med oss dette i det videre arbeidet med veilederen innad i EAG og ikke minst i arbeidet med vår tilpasning til denne. Innspill kan sendes til (Arkivverket Merk Veileder til GDPR)

Til veilederen og merknadene

Du kan også lese mer om GDPR, personvern og arkiv på denne siden