ENG
StatsarkivetBergen_Foto Trond Isaksen, Statsbygg[1]

Vedtak om fredning av Statsarkivet i Bergen

25. mai 2018 ble det markert at Riksantikvaren nå har fredet 13 kulturanlegg fra Kulturdepartementets verneplan. Ett av disse anleggene er Statsarkivet i Bergen.

StatsarkivetBergen_Foto Trond Isaksen, Statsbygg[1]
Foto: Trond Isaksen, Statsbygg

Hovedbygget Statsarkivet i Bergen er oppført i perioden 1919-1921 og med Egill Reimers (1878-1946) som arkitekt. Reimers var en av de fremste arkitektene fra «Bergensskolen» og han forankret hele sin produksjon i klassisk bergensk byggetradisjon. Statsarkivet i Bergen regnes som et av hans hovedverk, og han fikk i 1924 Houens fonds diplom for dette prosjektet. Inspirasjonen til utformingen hentet han ikke bare i klassiske bergensbygg, men også fra Selje kloster i Sogn og Fjordane.

1940 ble anlegget overtatt av de tyske okkupantene, som gjorde det til hovedkvarter for Wehrmachts styrker på Vestlandet. Det førte til en del ombygging, og det ble også oppført bunkersanlegg og garasje for antiluftsskyts på tomten. De tyske anleggene er også omfattet av fredningen.

StatsarkivetBergen2_Foto Trond Isaksen, Statsbygg[1]
Trapperom på Statsarkivet i Bergen. Statuetten midt i bildet er av St. Sunniva, utført av Wilhelm Rasmussen. Foto: Trond Isaksen, Statsbygg

I 1975 ble det bygd et konserveringsbygg, i 1992 et magasintilbygg, og i 2010-2012 et kombinert konserverings- og magasinbygg. I forbindelsen med arbeidene i 2012 ble det opprinnelige bygget restaurert med tilbakeføring til opprinnelig utseende.

Under en arkeologisk utgraving i forbindelse med nybygget 2010-12 ble det funnet rester av et stort bygg fra 200-tallet og av et fra 700-tallet. Dette antas å være forløpere til kongsgården på Årstad.

Statsarkivet i Bergen er den eneste av Arkivverkets bygninger som er fredet. Riksarkivet er ikke fredet, men ligger på Byantikvarens gule liste.

Les mer i landsverneplan for Kulturdepartementet.