ENG
Pc og hender

Foto: Arkivverket

Utviklingsmidler 2021

Arkivverket inviterer til søknader om utviklingsmidler på arkivfeltet. I år er det avsatt 12,3 millioner av Norsk Tippings spilleoverskudd til enkeltaktiviteter, til landsomfattende eller regionale samarbeidstiltak og til utvikling av fellesløsninger. Søknadsfrist er 1.oktober.

Utlysning og søknadsskjema

Klikk her for utlysning og søknadsskjema

Søknadsfrist er 1. oktober 2021.

Arkivverket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål. Målgruppen er offentlige og private institusjoner som bevarer, gjør tilgjengelig og formidler arkiv. Andre som ønsker å bevare og gjøre tilgjengelig arkiv kan også søke, som for eksempel private bedrifter og organisasjoner.

Det kan søkes om tilskudd til utviklingstiltak innenfor to innsatsområder:

  • Videreutvikling av privatarkivfeltet
  • Innovasjon i offentlig forvaltning

Mer informasjon om innsatsområdene, kriterier og søknadsskjema finner du i utlysningen.