ENG
COLOURBOX

(foto: Colourbox).

Utviklingsmidler 2020

Arkivverket inviterer til søknader om utviklingsmidler på arkivfeltet. I år er det avsatt 12 millioner av Norsk Tippings spilleoverskudd til enkeltaktiviteter, til landsomfattende eller regionale samarbeidstiltak og til utvikling av fellesløsninger.

Utlysning og søknadsskjema

Klikk her for utlysning og søknadsskjema 

Søknadsfrist 1. oktober 2020

Arkivverket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål. Målgruppen er offentlige og private institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv, som f.eks. arkivinstitusjoner, museer og bibliotek. Andre med formål å bevare og tilgjengeliggjøre arkiv kan også søke.

Det kan søkes om tilskudd til utviklingstiltak innenfor tre innsatsområder:

  • Digitalarkivet i et økosystem
  • Digitalt skapte privatarkiv
  • Bevaring og digitalisering av privatarkiv

 

I 2020 vil midlene bli tildelt aktiviteter som:

  • er knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring
  • tilrettelegger for mer effektiv formidling og forskning
  • kommer mange til gode og fremmer samarbeid og helhet
  • er nytenkende, tar i bruk ny teknologi og/eller er særskilt innovative innen dokumentasjonsforvaltning

Mer informasjon om innsatsområdene, kriterier og søknadsskjema finner du på Arkivverkets fagsider for arkivutvikling.