ENG
BERR9485

Foto: Berre

Utsending av Arkivverkets undersøkelse av arkivhold 2019

Arkivverket har tilsyns- og veiledningsansvar overfor den offentlige forvaltningen, og har i tillegg et viktig ansvar for å bidra til utviklingen av god, effektiv og hensiktsmessig dokumentasjon i offentlig sektor. For å kunne utøve dette ansvaret på best mulig måte har etaten behov for informasjon om arkivholdet i den offentlige forvaltningen.

Arkivverket ut en årlig undersøkelse til kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter.

Undersøkelsen har utsendelsesdato mandag 1. april. Frist for å svare er fredag 10. mai.

Undersøkelsen sendes ut gjennom verktøyet SurveyXact. Vær oppmerksom på at avsender-e-posten derfor kan se litt uvanlig ut (den har e-post som slutter på .dk og ikke .no), og kanskje havne i et «spam»-filter.

Spørreskjemaet er delt inn i to deler. Del 1 har som formål å bidra til en mer effektiv utvelgelse av tilsynsobjekter, samt muliggjøre en måling av effekten av Arkivverkets tilsyn over tid. Spørsmålene i del 1 bidrar også til å få en bedre oversikt over hva Arkivverket bør fokusere på i det videre arbeidet knyttet til veiledning om dokumentasjon i offentlig forvaltning. Del 2 har ulikt tema fra år til år, og inneholder spørsmål der Arkivverket har et konkret behov for mer informasjon. Årets fokus er kompetanse.

Svarene på undersøkelsen er offentlige og vil publiseres på Arkivverkets hjemmesider. Les resultater fra tidligere undersøkelser.