ENG
arkivbokserRiksarkivet_jpg

Utsatt utsendelse av kommune- og statundersøkelsen

Utsendelsen av Arkivverkets årlige undersøkelse til kommune og stat blir forsinket som følge av den streiken i staten.

Stat- og kommuneundersøkelsen ble sendt ut til respondentene onsdag 05.06.2024. Beklageligvis ble undersøkelsen sendt ut før den var klar. Som følge av dette, fungerer ikke lenken til undersøkelsen. Vi jobber med å fikse dette internt. En ny e-post med korrekt lenke til undersøkelsen blir sendt ut til respondentene i løpet av kort tid.