ENG
MicrosoftTeams-image (11)

Tar viktige grep for å sikre barnevernsbarna

Fersk erfaringsrapport fra prosjekt i sandkassen viser hvordan du kan lykkes med innebygd arkivering.

Unn Elisabeth Huse 2 - Fotograf Øyvind Blomstereng-4739 (1).JPG
Prosjekteier i DigiBarnevern Unn Elisabeth Huse. Foto: Øyvind Blomstereng.

Barnevernsbarn og behandlingen av dem er et område hvor tap av dokumentasjon kan få alvorlige følger for enkeltmennesket. Når barnevernsbarn kommer i kontakt med barnevernet, er det sentralt at dokumentasjonen blir tatt vare på en enkel og brukervennlig måte. Dette er fordi den brukes til å ivareta barnets rettssikkerhet, og ofte til erstatningssaker.  

– Vi har blitt trygge på at vi har god dokumentasjon og et godt arkiv. Vi er imponert over Arkivverkets og Digitaliseringsdirektoratets åpenhet og raushet i møte med oss. Det har vært utrolig morsomt å få være med å bevise at innebygd arkivering fungerer, sier prosjekteier Unn Elisabeth Huse, fra Trondheim kommune. 

Kommunen er prosjektleder for det nasjonale utviklingsprosjekt, DigiBarnevern. 

Startet med behov og prosessarbeid 

Sandkassen har kommet frem til at løsningen til DigiBarnevern kan ivareta arkivfaglige hensyn, både gjennom innebygde arkivkrav i løsningen og en integrasjon til et sakarkiv/kjerne. Dette er fordi innebygd arkivering er anvendt som helhetlig tilnærming, hvor fokus ligger på kommunenes behov fremfor å gå rett på valg av løsning. 

– Her gjøres det kraftfulle grep for å sikre at barnevernsbarnas dokumentasjon ikke går tapt. Det er forbilledlig, og har ikke minst stor betydning for de barna det gjelder, sier Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør i Arkivverket. 

Utviklingsarbeidet har lykkes så godt fordi de startet med et gode kartlegginger av prosesser.  

– Dette er viktig læring å ta med seg, og som kan gi gevinster for kommuner og virksomheter som også ønsker å teste ut innebygd arkivering. I tillegg vil løsningen blir tilgjengelig på markedet på lik linje med øvrige barnevernsystemer, fortsetter Sjøvoll.

Anbefalinger og veien videre  

Frem til nytt regelverk og standardisering er på plass, må de som anskaffer løsningen og velger å ivareta arkivhensyn ved innebygde arkivkrav, søke om dispensasjon fra krav om bruk av Noark. 

– Det kan være en økonomisk besparelse i å bygge inn arkivkrav én gang, fremfor å utvikle mange integrasjoner til hver av de som anskaffer løsningen, legger Sjøvoll til. 

Arbeidet videre løftet flere spørsmål knyttet til offentlighetsregelverket og offentlighet i barnevernet. 

– Muligheter for mer innsyn etter offentlighetsloven om barnevernssaker, uten at dette går på bekostning av personvern, er noe som vil kunne gi samfunnet vårt stor verdi. Vi håper at sektoren vil kikke nærmere på disse, sier Frode Danielsen, avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet 

En juridisk utfordring som ble avdekket helt avslutningsvis i sandkassen, var at dataene av personvernhensyn lagres i Danmark. Dette utfordrer dagens arkivlovgivning. DigiBarnevern har derfor søkt Arkivverket om en midlertidig tillatelse til dette. 

Regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet

  • Regjeringen ønsker i Hurdalsplattformen et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor. Den regulatoriske sandkassen hos Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratet er et viktig virkemiddel i så måte, fordi den legger til rette for å se teknologi og regelverk mer i sammenheng. 

  • Sandkassen ble etablert i mars 2021. Tidligere prosjekter som er tatt opp kan du lese mer om her.

  • DigiBarnevern er et nasjonalt initiativ med mål om å møte utfordringene i det kommunale barnevernet, blant annet ved å utføre en enhetlig kommunal anskaffelse.