ENG
438-ipa-ARKIVENES_HUS - update

Arkivenes hus er tegnet av Lund & Slaatto Arkitekter for Ipark eiendom

Statsarkivet i Stavanger flytter inn i Arkivenes Hus

(Pressemelding 14.08.17) Store deler av Rogalands kulturarv blir samlet under ett tak når Statsarkivet i Stavanger, Byarkivet i Stavanger, Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) og Misjons- og diakoniarkivet, VID flytter inn i Arkivenes Hus på Ullandhaug. Offisiell åpning gjøres av kulturminister Linda Hofstad Helleland onsdag 16. august.

image1 (1)
Arkivenes Hus på Ullandhaug (foto: Arkivverket)

Arkivenes Hus vil bli et sentralt kultur- og forskningssenter som vil inneholde det viktigste historiske kildematerialet fra hele Rogaland. Bygget, med sine 70 kilometer arkiv, vil ha som formål å formidle kunnskap og gi innsikt om historie og kultur. Materialet spenner over 500 år, fra ca. 1550 til i dag. Arkivenes Hus rommer alt fra protokoller og brev, til foto, film og elektroniske data. Det omfattende materialet vil bli lett tilgjengelig for både studenter, forskere og publikum. De samarbeidende institusjonene oppbevarer materiale fra alle samfunnssektorer, fra statlig og kommunal forvaltning og fra private bedrifter og organisasjoner. Arkivenes Hus vil blant annet huse Norsk olje- og gassarkiv, en nasjonal satsing innenfor Arkivverket med ansvar for å dokumentere norsk olje- og gassvirksomhet.

– Arkivverkets ledelse er glade for at vi har en tung fot i dette flotte huset, og vi ser fram mot å utvikle samarbeidet videre, både med de kommunale arkivinstitusjonene og deres eiere, og med private bedrifter og organisasjoner. Ved samlokalisering på Ullandhaug kommer arkivene også tettere på universitet- og forskningsmiljøene – som er miljøer vi ønsker å knytte et enda tettere bånd til, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Lesesal og publikumsområder skal være fullt operative fra 1. september 2017.

Arkivenes Hus er tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter. Byggherre er Ipark Eiendom AS.

Åpningsseremonien finner sted onsdag 16. august kl 15-17 på Arkivenes Hus på Ullandhaug.